Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 4222583
ostatnia aktualizacja: 22.08.2019 09:05

Referat Oświaty, Sportu i Współpracy z Organizacjami

STANOWISKA I PRACOWNICY:

Kierownik referatu 

Violetta Pałącarz 

ul. Szkolna 7

pok. nr 4

tel. 61 8926-279

stanowisko ds. społecznych

     Paulina Olszewska  

     ul. Szkolna 7

pok. nr 5

tel. 61 8926-254

stanowisko ds. oświaty

      Hanna Skwarek

      ul. Szkolna 7

      pok. nr 5

      tel. 61 8926-254

      

stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

     Dariusz Szmyt

     ul. Szkolna 7

     pok. nr 5

     tel. 61-8926-256

ZADANIA REFERATU:

1) nadzór nad działalnością placówek oświatowych na terenie Gminy,

2 prezentowanie  spraw  oświaty na forum Rady i jej komisji, w tym przygotowywanie sprawozdania o stanie realizacji oświaty na terenie Gminy,

3) prowadzenie akt osobowych oraz obsługa zatrudnienia i wynagradzania dyrektorów jednostek,

4) przygotowywanie konkursów na stanowisko dyrektora placówki oświatowej,

5) prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

6) współpraca ze związkami zawodowymi,

7) współpraca z dyrektorami publicznych szkół i przedszkoli  w zakresie projektowania budżetów tych jednostek,  bieżącej kontroli wykonywania ich budżetów w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, oraz  przygotowywanie zbiorczych zestawień finansowych dla Wydziału Finansowego,

8) współpraca z Referatem  Budowlano–Inwestycyjnym w zakresie realizacji inwestycji i remontów obiektów oświatowych,

9) informowanie dyrektorów placówek oświatowych o wszelkich zmianach przepisów dotyczących oświaty oraz o inicjatywach adresowanych do tych placówek,

10) współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty i Regionalną Izbą Obrachunkową,

11) współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w przygotowywaniu arkuszy organizacyjnych, opiniowanie tych arkuszy przed przedstawieniem do akceptacji Wójta,

12) stała współpraca z  niepublicznymi szkołami i przedszkolami z terenu Gminy,

13) koordynacja programów oświatowych i sprawozdawczości Systemu Informacji Oświatowej,

14) rozliczanie i kontrola merytoryczno-rachunkowa wykonania dotacji przez żłobki, przedszkola i szkoły niepubliczne, kluby sportowe i stowarzyszenia realizujące zadania oświatowe,

15) pozyskiwanie środków zewnętrznych na potrzeby oświaty i sportu, inicjowanie podejmowania takich działań przez nadzorowane placówki oświatowe,

16) inicjowanie akcji profilaktycznych służących zwiększeniu bezpieczeństwa i porządku na terenach placówek oświatowych oraz obiektów sportowych,

17) kontrola i egzekucja obowiązku szkolnego i nauki,

18) kreowanie, organizowanie i wspieranie inicjatyw związanych z właściwym wykorzystywaniem czasu wolnego przez dzieci i młodzież,

19) współpraca z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną, Radą Sportu i innymi stowarzyszeniami pożytku publicznego,

20) prowadzenie spraw stypendiów i pomocy materialnej dla uczniów,

21) prowadzenie spraw stypendiów gminnych, w tym sportowych, oraz innych nagród i wyróżnień,

22) rozliczanie dojazdów i prowadzenie innych spraw związanych z nauką i wychowaniem dzieci z terenu Gminy w placówkach znajdujących się poza terenem Gminy,

23) prowadzenie spraw dotacji oświatowych i ewidencji placówek publicznych i niepublicznych,

24) dofinansowanie kształcenia młodocianych,

25) prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi,

26) koordynowanie i inicjowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi

27) opracowywanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

28) ogłaszanie, przygotowywanie konkursów i zlecenie zadań publicznych organizacjom pozarzadowy,. bieżąca kontrola wykonywania zadań oraz ocena formalna, rachunkowa i merytoryczna sprawozdań z realizacji umów,

29) prowadzenie spraw dowozu dzieci oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i innych placowek oświatowych

30) prowadzenie spraw społecznych oraz z akresu ochrony zdrowia:

a) profilaktyka i promocja zdrowia.

b) aktywizacja zawodowa bezrobotnych,

c) pomoc osobom niepełnosprawnym,

d) sprawy repatriantów.

Załączniki

Załącznikwniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (35,18 kB)
Ostatnia modyfikacja: 22/04/2016 11:22
22.04.2016 306 Pobierz plik
Załącznikwniosek o zmianę danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (45,56 kB)
Ostatnia modyfikacja: 22/04/2016 11:22
22.04.2016 249 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych (32,23 kB)
Ostatnia modyfikacja: 22/04/2016 11:22
22.04.2016 224 Pobierz plik

Metryka

  • Wprowadzone przez: Joanna Urbaniak
  • Autor wpisu: Kamila Ślęzak
  • Data dodania: 29/12/2014 14:11
  • Autor ostatniej modyfikacji: Joanna Urbaniak
  • Data ostatniej modyfikacji: 24/04/2019 13:18
  • Liczba odsłon: 10094
  • Ilość załączników: 4
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 15.00

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00