Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 6231444
ostatnia aktualizacja: 27.10.2020 10:21

Uchwały prawa miejscowego rok 2017

 1. Uchwała nr XXVII/301/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 944 z dnia 1 lutego 2017 r.)
 2. Uchwała nr XXVII/307/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu prowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1249 z dnia 14 lutego 2017 r.)
 3. Uchwała nr XXVII/309/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2017 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1250 z dnia 14 lutego 2017 r.
 4. Uchwała nr XXVII/300/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie na terenie działki o nr ewid. 66/18. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1924 z dnia 7 marca 2017 r.)
 5. Uchwała nr XXVIII/316/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nazwy ulicy w Biedrusku. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1932 z dnia 7 marca 2017 r.)
 6. Uchwała nr XXVIII/317/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1933 z dnia 7 marca 2017 r.)
 7. Uchwała nr XXVIII/312/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2017 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2100 z dnia 14 marca 2017 r.)
 8. Uchwała nr XXIX/320/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działki o nr ewid. 311/5. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3489 z dnia 25 kwietnia 2017 r.)
 9. Uchwała nr XXIX/324/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Suchy Las do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3492 z dnia 25 kwietnia 2017 r.)
 10. Uchwała nr XXIX/325/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Suchy Las oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchy Las dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3493 z dnia 25 kwietnia 2017 r.)
 11. Uchwała nr XXIX/326/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchy Las oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3494 z dnia 25 kwietnia 2017 r.)
 12. Uchwała nr XXIX/327/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3495 z dnia 25 kwietnia 2017 r.)
 13. Uchwała nr XXIX/328/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchy Las w 2017 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3496 z dnia 25 kwietnia 2017 r.)
 14. Uchwała nr XXIX/323/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2017 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3801 z dnia 9 maja 2017 r.)
 15. Uchwała nr XXX/334/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nazwy ulicy w Golęczewie. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3847 z dnia 10 maja 2017 r.)
 16. Uchwała nr XXX/335/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nazwy ulicy w Golęczewie. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3848 z dnia 10 maja 2017 r.)
 17. Uchwała nr XXX/336/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nazwy ulicy w Chludowie. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3849 z dnia 10 maja 2017 r.)
 18. Uchwała nr XXXI/338/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko - Kościół. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4215 z dnia 5 czerwca 2017 r.)
 19. Uchwała nr XXXI/340/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Golęczewo - Wschód II. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4216 z dnia 5 czerwca 2017 r.)
 20. Uchwała nr XXXI/352/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4217 z dnia 5 czerwca 2017 r.)
 21. Uchwała nr XXXII/369/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nazwy ulicy w Jelonku. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4722 z dnia 3 lipca 2017 r.)
 22. Uchwała nr XXXI/344/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2017 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4811 z dnia 4 lipca 2017 r.)
 23. Uchwała nr XXXII/363/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2017 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4838 z dnia 4 lipca 2017 r.)
 24. Uchwała nr XXXIII/371/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - rejon ulic Szkolnej, Nizinnej i Kwiatowej. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5333 z dnia 2 sierpnia 2017 r.)
 25. Uchwała nr XXXV/386/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca nazwę ulicy w Biedrusku. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5758 z dnia 5 września 2017 r.)
 26. Uchwała nr XXXV/395/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach udzielających schronienia osobom bezdomnym. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5805 z dnia 7 września 2017 r.)
 27. Uchwała nr XXXV/396/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania  przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego  funkcjonowania. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5806 z dnia 7 września 2017 r.)
 28. Uchwała nr XXXV/396/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5807 z dnia 7 września 2017 r.)
 29. Uchwała nr XXXV/376/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Stromej, Tarasowej, Widokowej i Na Stoku. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5887 z dnia 11 września 2017 r.)
 30. Uchwała nr XXXV/387/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Suchy Las do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5888 z dnia 11 września 2017 r.)
 31. Uchwała nr XXXV/388/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu prowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5889 z dnia 11 września 2017 r.)
 32. Uchwała nr XXXV/377/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - rejon ulic Wojciecha Bogusławskiego i Rolnej. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6248 z dnia 3 października 2017 r.)
 33. Uchwała nr XXXV/385/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2017 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6604 z dnia 16 października 2017 r.)
 34. Uchwała nr XXXVI/403/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6333 z dnia 4 października 2017 r.)
 35. Uchwała nr XXXVI/409/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2017. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6244 z dnia 3 października 2017 r.)
 36. Uchwała nr XXXVI/404/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6219 z dnia 3 października 2017 r.)
 37. Uchwała nr XXXVII/417/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7260 z dnia 8 listopada 2017 r.)
 38. Uchwała nr XXXVII/418/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7261 z dnia 8 listopada 2017 r.)
 39. Uchwała nr XXXVII/420/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nazwy ulicy w Złotkowie. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7261 z dnia 8 listopada 2017 r.)
 40. Uchwała nr XXXVII/414/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej wokół terenu zamkniętego – kompleksu wojskowego K-8637 w obrębie geodezyjnym Biedrusko. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7509 z dnia 20 listopada 2017 r.)
 41. Uchwała nr XXXVIII/430/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7781 z dnia 30 listopada 2017 r.)
 42. Uchwała nr XXXVIII/431/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta i określenia podstawy obliczania podatku. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7782 z dnia 30 listopada 2017 r.)
 43. Uchwała nr XXXVIII/432/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia od podatku od nieruchomości. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7783 z dnia 30 listopada 2017 r.)
 44. Uchwała nr XXXVIII/433/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/454/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości, terminów płatności i zwolnień od tej opłaty. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7784 z dnia 30 listopada 2017 r.)
 45. Uchwała nr XXXVIII/434/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7785 z dnia 30 listopada 2017 r.)
 46. Uchwała nr XXXVIII/447/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8656 z dnia 19 grudnia 2017 r.)
 47. Uchwała nr XXXIX/449/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 94 z dnia 2 stycznia 2018 r.)
 48. Uchwała nr XXXIX/450/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 173 z dnia 3 stycznia 2018 r.)
 49. Uchwała nr XXXIX/445/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chludowo - rejon ulicy Golęczewskiej. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 418 z dnia 8 stycznia 2018 r.)
 50. Uchwała nr XXXIX/448/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2017 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 702 z dnia 16 stycznia 2018 r.)
 51. Uchwała nr XL/454/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2017 r.  w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 703 z dnia 16 stycznia 2018 r.)
 52. Uchwała nr XXXVIII/429/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2017 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 707 z dnia 16 stycznia 2018 r.)

Metryka

 • Wprowadzone przez: Dorota Majchrzak
 • Data dodania: 15/02/2018 08:24
 • Autor ostatniej modyfikacji: Dorota Majchrzak
 • Data ostatniej modyfikacji: 15/02/2018 08:24
 • Kategoria: Baza prawa lokalnego
 • Liczba odsłon: 2500
 • Ilość załączników: 0
 • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00 (w godz. 14.00-15.00 chcąc złożyć pismo proszę korzystać z domofonu)