Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 3480232
ostatnia aktualizacja: 13.11.2018 08:07

Nr sprawy: RPA.6733.1.13.2018

 

 

Suchy Las, dnia 08 listopada 2018r.

 

 

Nr sprawy: RPA.6733.1.13.2018

Za dowodem doręczenia.

Przy odpowiedzi uprasza się

powołać na nr sprawy.

 

 

OBWIESZCZENIE

 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 j.t.) zostaje wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku: Pani Marii Jankowskiej, zam. 62-030 Luboń, ul. Strumykowa 10/1, działającej z upoważnienia inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, z dnia 07.11.2018 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „budowie sieci gazowej ś/c”, na działce o nr ewid.: 17, położonej w gminie Suchy Las, w miejscowości Chludowo, obręb Chludowo.

W związku z powyższym wzywa się strony postępowania administracyjnego do zapoznania się z aktami sprawy, złożenia ewentualnych uwag, wniosków i przedłożenia swojego stanowiskaw terminie dwóch tygodni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, w budynku Urzędu Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13, pok. nr A15, w godz. urzędowania. Nieskorzystanie przez strony w zakreślonym terminie, z możliwości zapoznania się z aktami postępowania i niezłożenie uwag, wniosków,
jak i nieprzedłożenie swojego stanowiska, nie wstrzymuje postępowania. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 Wójt Gminy

mgr Grzegorz Wojtera 

 

 

Sprawę prowadzi mgr inż. arch. Hanna Zielińska-Stachowiak

(dni urzędowania: poniedziałek w godz. od 10:00 do 15:00,

 wtorek-czwartek w godz. od 8:00 do 13:00; tel.: 61 8926 510)

 

Udostępnianie akt w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 

 

Metryka

  • Wprowadzone przez: Hanna Zielińska-Stachowiak
  • Autor wpisu: Hanna Zielińska-Stachowiak
  • Data dodania: 08/11/2018 15:05
  • Autor ostatniej modyfikacji: Hanna Zielińska - Stachowiak
  • Data ostatniej modyfikacji: 08/11/2018 15:05
  • Kategoria: Obwieszczenia - lokalizacja inwestycji celu publicznego
  • Liczba odsłon: 14
  • Ilość załączników: 0
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 15.00

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00