Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 6222028
ostatnia aktualizacja: 23.10.2020 10:51

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr 39/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 38/2015 Wójta Gminy suchy Las z dnia 12 marca 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2015 rok.

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 37/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zmiany regulaminu edukacji informatycznej, doradztwa w zakresie informatyki, utrzymania gminnych obiektów administracyjnych i urządzeń użytecznosci publicznej w zakresie obsługi teleinformatycznej, promocji gminy, utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Gminy Suchy Las w latach 2013-2016

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 36/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie odwołania i powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Suchy Las

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 35/2015 Wójta Gminy suchy Las z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 34/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 33/2015 Wójta Gminy Suchy Las w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 32/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 4 marca 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy suchy Las na 2015 rok.

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 29/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 28 lutego 2015 roku w sprawie Regulaminu lokalnego marketingu gospodarczego, edukacji gospodarczej, szkoleń dla mieszkańców gminy Suchy Las prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą, organizacji spotkań i konferencji o charakterze edukacyjno-gospodarczym, działalności w zakresie reklamy i promocji wydawniczej i wizualnej służącej rozwojowi Gminy Suchy Las w 2015 roku.

Wprowadzone przez: Wójt GminyCzytaj całość

Zarządzenie nr 31/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej wokół terenu zamkniętego-kompleksu wojskowego K-8637 w obrębie geodezyjnym Biedrusko

Wprowadzone przez: Wójt GminyCzytaj całość

«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 »»

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00 (w godz. 14.00-15.00 chcąc złożyć pismo proszę korzystać z domofonu)