Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 13383881
ostatnia aktualizacja: 07.06.2023 13:17

Referat Budowlano Inwestycyjny

STANOWISKA I PRACOWNICY:

Kierownik referatu 

Aurelia Szczęsna 
pok. nr A15
tel. 61 8926-441

stanowiska ds. budowlano-inwestycyjnych

Tomasz Juszczuk

pok. nr A14

tel.  61 8926-298

...................

pok. nr A14

tel. 61 8926-...

Maciej Dropik

pok. nr A16

tel. 61 8926-502

...............

pok. nr A16

 tel.  61 8926-263

 

ZADANIA REFERATU: 

1) przygotowanie i nadzór nad budową: dróg, infrastruktury technicznej służącej prawidłowej eksploatacji dróg (w tym oświetlenia), inwestycji kubaturowych, obiektów rekreacyjnych i sportowych, których nie realizuje Referat Komunalny, wodociągów, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych,

2) sprawowanie stałego doradztwa dla kierowników jednostek organizacyjnych i spółek gminnych w zakresie prowadzonych inwestycji oraz eksploatacji obiektów,

3) prowadzenie zadań wynikających z przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, współpraca w tym zakresie z Powiatowym i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

4) współpraca z administracją architektoniczno-budowlaną i nadzorem budowlanym  w sprawie realizacji i egzekucji przepisów prawa budowlanego,

5) wdrażanie nowych rozwiązań technologii w zakresie dróg, instalacji i budownictwa,

6) współpraca z Referatem Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych,

7) terminowe przekazywanie do Wydziału Finansowego, po zakończeniu inwestycji, odpowiedniej dokumentacji służącej jej rozliczeniu,

8) przekazywanie do opiniowania, w fazie projektowej, projektów budowy, przebudowy dróg oraz organizacji ruchu,

9) informowanie Referatu Opłat i Nabywania Nieruchomości o planowanym terminie rozpoczęcia inwestycji polegających na budowie dróg, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, oraz terminowe przekazywanie – po zakończeniu ww. inwestycji - dokumentacji  niezbędnej do ustalenia opłaty adiacenckiej,

10) określanie i wydawanie warunków przyłączenia  do sieci kanalizacji deszczowej,

11) organizowanie i przeprowadzanie remontów obiektów gminnych ,  gdy całkowity koszt inwestycji wymaga przeprowadzenia procedury wynikającej z przepisów o zamówieniach publicznych,

12) organizowanie i nadzór merytoryczny nad bieżącymi remontami obiektów gminnych - w sytuacji, gdy całkowity koszt remontu nie wymaga przeprowadzenia procedur, o których mowa w pkt.16,

13) nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków przez inspektorów nadzoru,

14) prowadzenie ksiąg obiektów dla budynków gminnych, dbałość o terminowe przeprowadzanie wymaganych prawem okresowych kontroli instalacji,

15) kontrola terminowości wykonywania umów i zleceń oraz naliczanie kar umownych;

16)  budowanie albo nadzór merytoryczny nad budową sieci teletechnicznej,

17) wdrażanie nowych technologii w zakresie energomodernizacji budynków stanowiących własność komunalną,

18) współpraca z Referatem Podatków i Opłat Lokalnych oraz ze Strażą Gminną w zakresie kontroli zgodności powierzchni zrealizowanych obiektów z deklaracją podatkową,

19) sporządzanie sprawozdań dot. infrastruktury technicznej na terenie Gminy.

Załączniki

Załącznikbudowa kanalizacji - wniosek (176,13 kB)
Ostatnia modyfikacja: 14/04/2022 09:35
14.04.2022 151 Pobierz plik
Załącznikinformacja o przystąpieniu do budowy przyłącza do kanalizacji deszczowej (177,66 kB)
Ostatnia modyfikacja: 14/04/2022 09:35
14.04.2022 143 Pobierz plik
Załącznikwniosek o uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej (178,69 kB)
Ostatnia modyfikacja: 14/04/2022 09:36
14.04.2022 131 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wydanie warunków technicznych do budowy przyłącza kanalizacji deszczowej (179,20 kB)
Ostatnia modyfikacja: 14/04/2022 09:37
14.04.2022 147 Pobierz plik

Metryka

  • Wprowadzone przez: Joanna Urbaniak
  • Autor wpisu: Kamila Ślęzak
  • Data dodania: 29/12/2014 13:31
  • Autor ostatniej modyfikacji: Kamila Jankowiak
  • Data ostatniej modyfikacji: 28/04/2023 14:33
  • Liczba odsłon: 31109
  • Ilość załączników: 4
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj>

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00