Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 14017529
ostatnia aktualizacja: 29.09.2023 07:44

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

STANOWISKA I PRACOWNICY:

Kierownik referatu

Bożena Rucka

pok. nr 6 A

tel. 61 8926-275

stanowisko ds. wymiaru podatku 

     podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Violetta Cygańczyk, Natalia Domowicz, Magdalena Kukla

pok. nr 1

tel. 61 8926-274

podatek od środków transportowych

Małgorzata Dunaj

pok. nr 6

tel. 61 8926-541 

stanowisko ds. księgowości podatkowej

Aleksandra Tecław-Kaczmarek

pok. nr 6

tel. 61 8926-285

stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Angelika Gocałek (w zastępstwie Małgorzata Stachowiak)

pok. nr 6

tel. 61 8926-294

stanowisko ds. pomocy publicznej

Katarzyna Malendowska

pok. Nr 6A

tel. 61 8926-273

ZADANIA REFERATU:

a) prowadzenie ewidencji podatników,

b) gromadzenie i przechowywanie oraz sprawdzanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

c) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych,

d) przygotowywanie decyzji  administracyjnych dotyczących podatków i opłat lokalnych,

e) prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym sporządzanie sprawozdania RB 27-s,

f) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji należnych Gminie świadczeń pieniężnych z tytułu  obowiązku  podatkowego, w tym:

- zabezpieczania na hipotece dla zaległości powyżej 200 zł (przy kosztach wpisu 200 zł),

- wysyłanie upomnień w terminach: do 60 dni po I i III racie dla zaległości powyżej 100 zł, a do 60 dni po II i IV racie bez względu na kwotę,

- wystawianie i wysyłanie tytułów wykonawczych,

f) prowadzenie ewidencji i aktualizacja upomnień,

g) prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych,

h) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,

i) wydawanie decyzji i zaświadczeń związanych z udzielaną przez Gminę pomocą publiczną,

j) terminowe naliczanie zobowiązań Gminy z tytułu odpisu 2% podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych i terminowe przedkładanie do Referatu Wydatków Budżetowych informacji o należnej kwocie do przekazania Izbom Rolniczym,

k) prowadzenie czynności inwentaryzacji kont analitycznych, mających na celu ustalenie sald końcowych,

l) dokonywanie zamknięcia kont rozrachunkowych,

m) dokonywanie odpisów aktualizujących na koncie 290 od należności zagrożonych nieściągalnością,

n) zwrot podatku akzyzowego producentom rolnym,

o) prowadzenie ewidencji gospodarstw rolnych, wydawania zaświadczeń i poświadczeń,

p) przygotowywanie danych do spisów rolnych.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku, które weszło w życie z dniem 1 lipca 2019 roku., obowiązują ogólnopolskie formularze deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Załączniki

ZałącznikUchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji z powodu COVID-19 (385,48 kB)
Ostatnia modyfikacja: 12/05/2020 14:51
12.05.2020 523 Pobierz plik
Załącznikdeklaracja na podatek od nieruchomości (75,27 kB)
Ostatnia modyfikacja: 10/01/2020 11:17
10.01.2020 1142 Pobierz plik
Załącznikzałącznik nr 1 do deklaracji na podatek od nieruchomości (38,99 kB)
Ostatnia modyfikacja: 10/01/2020 11:17
10.01.2020 867 Pobierz plik
Załącznikzałącznik nr 2 do deklaracji na podatek od nieruchomości (38,89 kB)
Ostatnia modyfikacja: 10/01/2020 11:17
10.01.2020 691 Pobierz plik
Załącznikdeklaracja na podatek rolny (63,23 kB)
Ostatnia modyfikacja: 10/01/2020 11:25
10.01.2020 576 Pobierz plik
Załącznikzałącznik nr 1 do deklaracji na podatek rolny (35,00 kB)
Ostatnia modyfikacja: 10/01/2020 11:25
10.01.2020 530 Pobierz plik
Załącznikzałącznik nr 2 do deklaracji na podatek rolny (34,93 kB)
Ostatnia modyfikacja: 10/01/2020 11:25
10.01.2020 528 Pobierz plik
Załącznikdeklaracja na podatek leśny (52,69 kB)
Ostatnia modyfikacja: 10/01/2020 11:27
10.01.2020 500 Pobierz plik
Załącznikzałącznik nr 1 do deklaracji na podatek leśny (32,30 kB)
Ostatnia modyfikacja: 10/01/2020 11:27
10.01.2020 492 Pobierz plik
Załącznikzałącznik nr 2 do deklaracji na podatek leśny (32,16 kB)
Ostatnia modyfikacja: 10/01/2020 11:27
10.01.2020 469 Pobierz plik
Załącznikinformacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 (157,53 kB)
Ostatnia modyfikacja: 06/04/2020 14:15
06.04.2020 780 Pobierz plik
ZałącznikZIN-1: załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (42,37 kB)
Ostatnia modyfikacja: 06/04/2020 14:17
06.04.2020 699 Pobierz plik
ZałącznikZIN-2: załącznik nr 2 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (42,21 kB)
Ostatnia modyfikacja: 06/04/2020 14:17
06.04.2020 551 Pobierz plik
ZałącznikZIN-3: załącznik nr 3 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (40,06 kB)
Ostatnia modyfikacja: 14/05/2020 11:09
14.05.2020 594 Pobierz plik
Załącznikinformacjach o gruntach IR-1 (121,68 kB)
Ostatnia modyfikacja: 06/04/2020 14:18
06.04.2020 541 Pobierz plik
ZałącznikZIR-1: załącznik nr 1 do informacji o gruntach IR-1 (35,60 kB)
Ostatnia modyfikacja: 06/04/2020 14:19
06.04.2020 514 Pobierz plik
ZałącznikZIR-2: załącznik nr 2 do informacji o gruntach IR-1 (34,64 kB)
Ostatnia modyfikacja: 06/04/2020 14:19
06.04.2020 467 Pobierz plik
ZałącznikZIR-3: załącznik nr 3 do informacji o gruntach IR-1 (32,95 kB)
Ostatnia modyfikacja: 06/04/2020 14:19
06.04.2020 474 Pobierz plik
Załącznikinformacja o lasach IL-1 (133,00 kB)
Ostatnia modyfikacja: 06/04/2020 14:20
06.04.2020 479 Pobierz plik
ZałącznikZIL-1: załącznik nr 1 do informacji o lasach (33,06 kB)
Ostatnia modyfikacja: 06/04/2020 14:21
06.04.2020 696 Pobierz plik
ZałącznikZIL-2: załącznik nr 2 do informacji o lasach IL-1 (32,95 kB)
Ostatnia modyfikacja: 06/04/2020 14:22
06.04.2020 485 Pobierz plik
ZałącznikZIL-3: załącznik nr 3 do informacji o lasach IL-1 (32,93 kB)
Ostatnia modyfikacja: 06/04/2020 14:22
06.04.2020 480 Pobierz plik
Załącznikwniosek o umorzenie zaległości podatkowej (266,68 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:37
09.09.2015 1053 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/stwierdzającego stan zaległości (131,84 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:37
09.09.2015 1244 Pobierz plik
ZałącznikZgoda na otrzymywanie informacji o terminach płatności, zaległościach itp. (18,03 kB)
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2020 07:33
28.10.2020 415 Pobierz plik
Załącznikoświadczenie majątkowe za rok 2022 (295,86 kB)
Ostatnia modyfikacja: 13/06/2023 12:39
13.06.2023 24 Pobierz plik
Załącznikoświadczenie majątkowe za rok 2021 (207,95 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2022 12:34
17.05.2022 159 Pobierz plik
Załącznikoświadczenie majątkowe za rok 2020 (201,99 kB)
Ostatnia modyfikacja: 21/06/2021 11:43
21.06.2021 315 Pobierz plik
ZałącznikBożena Rucka za rok 2019 (176,38 kB)
Ostatnia modyfikacja: 15/07/2020 15:19
15.07.2020 490 Pobierz plik
ZałącznikBożena_Rucka_oświadczenie_majątkowe_za_rok_2018 (195,29 kB)
Ostatnia modyfikacja: 23/08/2019 14:17
23.08.2019 617 Pobierz plik
ZałącznikBożena Rucka - oświadczenie majątkowe za rok 2017 (199,66 kB)
Ostatnia modyfikacja: 23/05/2018 12:49
23.05.2018 670 Pobierz plik
ZałącznikBożena Rucka - oświadczenie majątkowe za rok 2016 (1,29 MB)
Ostatnia modyfikacja: 22/05/2017 16:21
22.05.2017 740 Pobierz plik

Metryka

  • Wprowadzone przez: Joanna Urbaniak
  • Autor wpisu: Kamila Ślęzak
  • Data dodania: 30/12/2014 15:03
  • Autor ostatniej modyfikacji: Kamila Jankowiak
  • Data ostatniej modyfikacji: 05/07/2023 12:27
  • Liczba odsłon: 47231
  • Ilość załączników: 33
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj>

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00