Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 12443561
ostatnia aktualizacja: 07.02.2023 11:46

Skarbnik

 • SKARBNIK

Monika Wojtaszewska

tel.61-8926-272

adres e-mail:skarbnik@suchylas.pl

pokój 118

 

Zakres zadań:

Skarbnik wykonuje powierzone przez Wójta zadania w zakresie gospodarki finansowej Gminy.

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

 • prowadzenie rejestru wniosków do budżetu i jego zmian,
 • przygotowywanie i opracowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu i jego zmian,
 • przygotowywanie uchwały budżetowej i jej zmian,
 • nadzorowanie realizacji budżetu,
 • sporządzanie sprawozdań i informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz rocznych, i innych dokumentów związanych z udzieleniem Wójtowi absolutorium,
 • przygotowywanie bądź wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie określonym przepisami szczególnymi,
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości finansowej,
 • sprawowanie bieżącej kontroli nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 • współpraca z bankami i instytucjami finansowymi służąca efektywnemu zarządzaniu środkami finansowymi,
 • przeprowadzanie analiz finansowych i prognoz budżetowych,
 • przygotowywanie zarządzeń w sprawach związanych z gospodarką finansową, polityką rachunkowości, obiegiem i kontrolą dokumentów księgowych i innych,
 • przygotowywanie uchwał w sprawach finansowych Gminy, w tym w szczególności dotyczących pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego czy stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego,
 • sprawowanie kontroli nad udzielaniem zamówień i wydatkowaniem środków z budżetu i ich akceptacja,
 • prowadzenie Centralnego Rejestru Umów,
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) i jej zmian,
 • analiza i nadzór nad realizacją WPF,
 • nadzór nad kontrolą wewnętrzną w Urzędzie,
 • nadzór ekonomiczno-finansowy nad spółkami z większościowym udziałem Gminy Suchy Las,
 • rozliczanie i nadzór nad dotacjami, z wyłączeniem dotacji ma wykonywanie zadań zleconych i z pożytku publicznego,
 • naliczanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
 • rozliczanie subwencji oświatowej,
 • ocenianie stopnia i prawidłowości wykonania zadań przez podległe komórki organizacyjne, 
 • koordynowanie współpracy między nadzorowanymi komórkami oraz współpracy tych komórek z komórkami nadzorowanymi przez inne osoby z Kierownictwa,
 • dokonywanie okresowej oceny Głównego Księgowego, kierowników nadzorowanych referatów i stanowiska ds. kontroli wewnętrznej oraz występowanie o przyznanie dla nich nagród.

 

Skarbnik nadzoruje pracę Wydziału Finansowego.

 

 

Oświadczenia majątkowe: dostępne w załącznikach

oświadczenia majątkowe sprzed 2014 roku dostępne w archiwalnej wersji BIP

 

Załączniki

Załącznikoświadczenie majątkowe za rok 2021 (267,37 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2022 12:33
17.05.2022 162 Pobierz plik
Załącznikoświadczenie majątkowe za rok 2020 (254,15 kB)
Ostatnia modyfikacja: 21/06/2021 11:40
21.06.2021 350 Pobierz plik
ZałącznikMonika Wojtaszewska za rok 2019 (227,59 kB)
Ostatnia modyfikacja: 15/07/2020 14:54
15.07.2020 531 Pobierz plik
ZałącznikMonika_Wojtaszewska_za_rok_2018 (224,21 kB)
Ostatnia modyfikacja: 23/08/2019 14:16
23.08.2019 639 Pobierz plik
ZałącznikOświadczenie majątkowe za 2017 rok (214,99 kB)
Ostatnia modyfikacja: 23/05/2018 12:32
23.05.2018 791 Pobierz plik
ZałącznikMonika Wojtaszewska - za rok 2016 (1,45 MB)
Ostatnia modyfikacja: 22/05/2017 16:17
22.05.2017 867 Pobierz plik
ZałącznikMonika Wojtaszewska - za rok 2015 (1,44 MB)
Ostatnia modyfikacja: 18/07/2016 17:01
18.07.2016 965 Pobierz plik
ZałącznikMonika Wojtaszewska_ za rok 2014 (1,43 MB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:41
09.09.2015 1466 Pobierz plik

Metryka

 • Wprowadzone przez: Kamila Ślęzak
 • Data dodania: 01/06/2014 23:12
 • Autor ostatniej modyfikacji: Dorota Majchrzak
 • Data ostatniej modyfikacji: 17/05/2022 12:33
 • Liczba odsłon: 22349
 • Ilość załączników: 8
 • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj>

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00 (w godz. 14.00-15.00 chcąc złożyć pismo proszę korzystać z domofonu)