Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 13384114
ostatnia aktualizacja: 07.06.2023 13:17

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Las

URZĄD GMINY SUCHY LAS zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Las.

 • Data publikacji strony internetowej:2014-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2014-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2020-08-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Olszewska.
 • E-mail: paulina.olszewska@suchylas.pl
 • Telefon: 61-8926-442

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Suchy Las
 • Adres: URZĄD GMINY SUCHY LAS ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
 • E-mail: grzegorz.wojtera@suchylas.pl
 • Telefon: 61-8926-251

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy zlokalizowana jest w trzech różnych budynkach.

Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, budynek A

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne, które znajduje się od ul. Szkolnej, i wejście boczne, które znajduje się od ul. Poziomkowej. Do obu wejść prowadzą schody oraz podjazdy dla wózków.

Biuro Obsługi Interesantów znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. W budynku nie ma windy, a na 1. piętro można dojść tylko schodami. Dotarcie z wejścia bocznego do głównej części urzędu wymaga pokonania schodów.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Na parkingu przez wejściem głównym wyznaczono dwa miejsca dla niepełnosprawnych. Przed wejściem bocznym znajduje się jedno miejsce dla niepełnosprawnych.

Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 7, 62-002 Suchy Las, budynek B

Do biur Urzędu prowadzi wejście znajdujące się z tyłu budynku, wewnątrz znajdują się strome schody. W budynku nie ma windy.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku brak miejsc dla niepełnosprawnych.

Urząd Gminy Suchy Las – Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Współpracy z Organizacjami, ul. Obornicka 117/4, 62-002 Suchy Las

W budynku znajduje się jeden referat, do którego prowadzi wejście od strony parkingu. Aby wejść do Biura, na domofonie przy drzwiach należy wybrać nr 4. Biuro znajduje się na piętrze, do którego prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

Na parkingu przez wejściem do Biura wyznaczono dwa miejsca dla niepełnosprawnych.

Do budynków Urzędu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw urzędowych w Urzędzie Gminy Suchy Las przysługuje prawo do skorzystania z usług tłumacza (PJM, SJM, SKOGN). Chęć skorzystania z pomocy tłumacza uprawniony zobowiązany jest zgłosić na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych). 

Załączniki

Metryka

 • Wprowadzone przez: Adminsitrator
 • Autor wpisu: Administrator
 • Data dodania: 23/09/2020 11:32
 • Autor ostatniej modyfikacji: Administrator
 • Data ostatniej modyfikacji: 21/11/2022 12:54
 • Liczba odsłon: 4077
 • Ilość załączników: 2
 • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj>

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00