Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 13384123
ostatnia aktualizacja: 07.06.2023 13:17

Referat Komunalny

STANOWISKA I PRACOWNICY

Kierownik referatu 

Damian Torba

pok. nr 105

tel. 61 8926-503

stanowisko ds. drogownictwa

Kacper Tymek          

pok. nr 105

tel. 61 8926-533

stanowisko ds. komunalnych i drogownictwa

...........................

pok. nr 105

tel. 61 8926-503 

stanowisko ds. komunalnych 

     Szymon Adamczyk

     pok. nr 105

     tel. 61 8926-297

stanowisko ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Józef Klimczewski

pok. nr 105

tel. 61 8926-583

robotnik gospodarczy

Gracjan Stasiorowski

 

ZADANIA REFERATU:

1) bieżące i zimowe utrzymanie dróg (w tym: równanie dróg gruntowych, bieżące remonty nawierzchni umocnionych  i bitumicznych, umacnianie dróg gruntowych, odśnieżanie i posypywanie),

2) prowadzenie ewidencji dróg gminnych (prowadzenie wykazu, przygotowywanie projektów uchwał o zaliczeniu drogi do kategorii gminnych dróg publicznych),

3) współpraca z zarządcami dróg innej kategorii, Strażą Gminną, Policją i innymi instytucjami,

4) zarządzanie pasami drogowymi, w tym:

a) wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego,

b) wydawanie decyzji dotyczących lokalizacji i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg gminnych,

c) wydawania zgody na nasadzenia w pasach dróg,

d) wydawania zgody na poruszanie się pojazdami o tonażu powyżej 3,5 tony po drogach gminnych,

e) wydawanie decyzji lokalizacji zjazdów,

f) uzgadnianie projektów zjazdów na drogę gminną,

g) opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego w zakresie zjazdów na drogi gminne,

h) budowa progów zwalniających;

5) wykonywanie niezbędnych projektów organizacji ruchu oraz uzgadniania projektów tymczasowych organizacji ruchu,oraz uzgadniania projektów tymczasowych organizacji ruchu, prowadzenie stałej kontroli oznakowania oraz wprowadzanie rozwiązań komunikacyjnych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. Stała współpraca z pozostałymi zarzadcami dróg na terenie Gminy Suchy Las oraz z Starostwem Powiatowym,

6) opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu sporządzanych podczas inwestycji drogowych przed wysłaniem ich do zatwierdzenia do Starostwa Powiatowego,

7) stała współpraca z Policją w tym Komisariatem Policji w Suchym Lesie oraz ze Strażą Gminną w celu poprawy bezpieczeństwa na terenach i drogach publicznych

8) koordynowanie i rozliczanie płatnych patroli Policji, które są finansowane z budżetu Gminy,

9)  realizacja i konserwacja oznakowania  pionowego i poziomego,

10)  bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej,

11)  bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia dróg i placów (będącego własnością Gminy) oraz rozliczanie kosztów tego oświetlenia,

12) zapewnienie zasilania elektroenergetycznego gminnych imprez plenerowych  - w zakresie przygotowania dokumentów i wniosków do gestora sieci o warunki,

13) urządzanie, modernizacja i utrzymanie pasów zieleni, parków, miejsc rekreacyjnych, placów zabaw i skwerów (w tym dokonywanie okresowych przeglądów technicznych) oraz zarządzanie tymi obiektami,

14) współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej, m.in. w zakresie: utrzymania porządku na jezdni, chodnikach i poboczach oraz przystankach komunikacji publicznej (zamiatanie, sprzątanie, koszenie, usuwanie chwastów), utrzymania zieleni (pielęgnacja, wycinka, korekta), sprzątania nieczystości zwierzęcych, i innych,

15) zakup i dystrybucja torebek na nieczystości zwierzęce,

16) ewidencjonowanie sprzętów znajdujących się na terenach komunalnych,

17) inne prace komunalne (w tym: utrzymanie szaletów; ustawianie i opróżnianie ulicznych koszy na nieczystości, także zwierzęce; ustawianie ławek; rozbiórki i in.),

18) przygotowywanie i wydawanie innych decyzji administracyjnych i zaświadczeń w zakresie określonym przepisami szczególnymi,

19) prowadzenie spraw gospodarczych Urzędu, zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania od strony technicznej,

20) zapewnienie czystości i estetycznego wyglądu pomieszczeń i korytarzy w budynkach Urzędu,

21) przeprowadzanie biezących remontów budynku Urzędu,

22) prowadzenia spraw z zakresu konserwacji i napraw majatku ruchomego,

23) organizacja stałego nadzoru nad budynkiem Urzędu wraz z terenami przyległymi, oraz dbałość o ich estetykę, utrzymanie czystości i porządku,

24) wywieszanie flag państwowych i gminnych na budynku Urzędu Gminy oraz w miejscach publicznych na terenie miejscowości Suchy Las

25) kompleksowa opieka nad stanem technicznym i estetycznym tablic i słupów ogłoszeniowych we wszystkich miejscowościach gminy.

 

Załączniki

Załącznikwniosek o wydanie uzgodnienia trasy przejazdu po drogach gminnych samochodów powyżej 3,5 tony (77,75 kB)
Ostatnia modyfikacja: 18/04/2023 10:14
18.04.2023 19 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wydanie zaświadczenia o dostępie działki do drogi publicznej (200,87 kB)
Ostatnia modyfikacja: 03/01/2019 08:22
03.01.2019 699 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu (97,60 kB)
Ostatnia modyfikacja: 24/06/2021 09:24
24.06.2021 416 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wydanie decyzji na lokalizację urządzenia (201,93 kB)
Ostatnia modyfikacja: 24/06/2021 09:22
24.06.2021 419 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (206,11 kB)
Ostatnia modyfikacja: 24/06/2021 09:23
24.06.2021 364 Pobierz plik
Załącznikwniosek o zajęcie pasa drogowego (reklama) (203,64 kB)
Ostatnia modyfikacja: 24/06/2021 09:24
24.06.2021 372 Pobierz plik

Metryka

  • Wprowadzone przez: Joanna Urbaniak
  • Autor wpisu: Kamila Ślęzak
  • Data dodania: 01/06/2014 23:34
  • Autor ostatniej modyfikacji: Kamila Jankowiak
  • Data ostatniej modyfikacji: 01/06/2023 13:00
  • Liczba odsłon: 42621
  • Ilość załączników: 6
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj>

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00