Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 13384004
ostatnia aktualizacja: 07.06.2023 13:17

Dostęp do informacji publicznej - informacje ogólne

Informacja publiczna udzielana jest zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014r. poz. 782 ze zm.) oraz Zarządzeniem nr 106/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 12 maja 2014r. w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Gminy Suchy Las (ze zmianami).

 

TRYB UDZIELANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Powszechność dostępu do informacji publicznej jest realizowana przez zamieszczanie informacji w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz m.in. przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu.

Informacja publiczna nie zamieszczona  w BIP lub na tablicach ogłoszeń, podlega udostępnieniu na wniosek. Wniosek może być złożony w formie ustnej (w tym telefonicznie) lub pisemnej (w tym elektronicznie). (przykładowy wzór wniosku w załączniku). 
Jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie, udostępnia się ją bez pisemnego wniosku.

TERMIN

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1)

 

OGRANICZENIA DOSTĘPU

Urząd Gminy może odmówić udostępnienia informacji publicznej w sytuacji, gdy:

-      prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,

-      mogłaby zostać naruszona prywatność osoby fizycznej lub tajemnica przedsiębiorcy.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

ODPŁATNOŚĆ

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, chyba że Urząd Gminy ma ponieść dodatkowe koszty w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji (art. 15 ust. 1). W takiej sytuacji pobiera się od wnioskodawcy opłatę w następującej wysokości:

-          za wykonanie czarno-białej kserokopii dokumentu:

 • w formacie A4 – 0,20zł od każdej strony,
 • w formacie A3 – 0,40zł od każdej strony;

-          za wykonanie kolorowej kserokopii dokumentu:

 • w formacie A4 – 0,60zł od każdej strony,
 • w formacie A3 – 1,20zł od każdej strony;

-          za wykonanie kopii i zapis informacji na płycie CD   – 3,00zł;

-          za wykonanie kopii i zapis informacji na płycie DVD – 3,00zł;

-          za wykonanie kopii i zapis informacji na innym nośniku – opłata ustalana  indywidualnie, w zależności od wartości nośnika.

Odstępuje się od pobrania opłaty związanej ze zwrotem kosztów przygotowania informacji publicznej, jeżeli jej wysokość nie przekracza kwoty 10, 00 zł.

 

Opłatę wnosi się na konto Urzędu Gminy Suchy Las:

PBS W POZNANIU O/SUCHY LAS

06 9043 1054 3054 0021 4641 0001

 

Wysokość opłat określona została w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2014 z dnia 12 maja 2014r.

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Urząd Gminy Suchy Las

Ul. Szkolna 13

62-002 Suchy Las

 

Za terminowe przekazywanie i właściwość formy udostępnianych informacji publicznych na wniosek odpowiedzialny jest Wydział Organizacyjno-Gospodarczy, który udostępnia wszelkie informacje publiczne, wymagające przetworzenia, przygotowane przez inne Referaty.

Koordynatorem   wszelkich   czynności,   w   zakresie   określania   kompetencji rzeczowej pracowników Urzędu Gminy, związanych z realizowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej jest Sekretarz Gminy, który jest również upoważniony do wydawania w imieniu Wójta decyzji w sprawie odmowy udzielenia informacji lub o umorzeniu postępowania o udzielenie informacji publicznej.

 

Załączniki

Załącznikwzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (290,07 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:41
09.09.2015 1080 Pobierz plik

Metryka

 • Wprowadzone przez: Kamila Ślęzak
 • Autor wpisu: Kamila Ślęzak
 • Data dodania: 12/01/2015 09:54
 • Autor ostatniej modyfikacji: Kamila Jankowiak
 • Data ostatniej modyfikacji: 25/04/2016 09:33
 • Liczba odsłon: 12858
 • Ilość załączników: 6
 • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj>

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00