Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 15818884
ostatnia aktualizacja: 02.03.2024 13:45

Referat Informacji Przestrzennej i Architektury

STANOWISKA I PRACOWNICY:

Kierownik referatu

Miłosz Strejczyk

pok. nr 13 (budynek ul. Szkolna 7, wejście od ul. Szkolnej)

tel. 61 8926-517

architekt gminy

Hanna Zielińska-Stachowiak

pok. nr 10 (budynek ul. Szkolna 7, wejście od ul. Szkolnej)

tel. 61 8926-510

stanowisko ds. informacji przestrzennej

Marcin Stefański

pok. nr 13 (budynek ul. Szkolna 7, wejście od ul. Szkolnej)

tel. 61-8926-517

ZADANIA REFERATU:

1) prowadzenie postępowań w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego lub ustalania warunków zabudowy,

2) przygotowywanie bądź wydawanie innych decyzji administracyjnych w zakresie określonym  przepisami szczególnymi,

3) przygotowywanie i prowadzenie procesu nadawania nazw ulicom i placom,

4) nadawanie numeracji nieruchomości i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,

5) wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji z zakresu przeznaczenia terenu w obowiązujących planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz informacji o określeniu terenu w studium,

6) wydawanie wypisów i wyrysów obowiązujących planów miejscowych oraz studium,

7) udostępnianie do wglądu obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz popularyzacja ich treści,

8) wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

9) opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości,

10) zastępowanie w razie potrzeby pracowników Gminnej Pracowni Urbanistycznej,

11) budowa i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej gminy,

12) dbanie i nadzór nad integracją systemów teleinformatycznych Urzędu z Systemem Informacji Przestrzennej,

13) prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu danych przestrzennych, ich znaczenia i możliwości, struktury, prawidłowości wprowadzania rekordów do bazy danych itp.,

14) nadzór nad prawidłowością wprowadzania danych przestrzennych do zintegrowanych systemów teleinformatycznych w innych komórkach organizacyjnych Urzędu,

15) tworzenie nowych warstw tematycznych w Systemie Informacji Przestrzennej,

16) prowadzenie zadań wynikających z przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, współpraca w tym zakresie z Powiatowym i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Załączniki

ZałącznikWniosek o wydanie zaświadczeń o przeznaczeniu w planie miejscowym oraz położeniu w granicach obszaru rewitalizacji (124,77 kB)
Ostatnia modyfikacja: 10/11/2022 08:21
10.11.2022 262 Pobierz plik
ZałącznikWniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP / Studium (121,75 kB)
Ostatnia modyfikacja: 10/11/2022 09:38
10.11.2022 165 Pobierz plik
ZałącznikWniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości (557,80 kB)
Ostatnia modyfikacja: 14/06/2018 08:56
10.11.2017 941 Pobierz plik
ZałącznikWniosek o ustalenie numeru porządkowego (113,28 kB)
Ostatnia modyfikacja: 12/08/2021 14:00
12.08.2021 460 Pobierz plik
ZałącznikWniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym (25,39 kB)
Ostatnia modyfikacja: 13/12/2019 07:43
26.06.2018 2218 Pobierz plik
ZałącznikWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (614,46 kB)
Ostatnia modyfikacja: 23/08/2022 13:27
23.08.2022 258 Pobierz plik
ZałącznikWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (163,08 kB)
Ostatnia modyfikacja: 02/02/2021 09:42
02.02.2021 635 Pobierz plik
ZałącznikWniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy (112,34 kB)
Ostatnia modyfikacja: 02/02/2021 09:45
02.02.2021 622 Pobierz plik
ZałącznikWniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego (560,65 kB)
Ostatnia modyfikacja: 14/06/2018 08:57
10.11.2017 942 Pobierz plik

Metryka

  • Wprowadzone przez: Kamila Jankowiak
  • Autor wpisu: Wójt Gminy Suchy Las
  • Data dodania: 04/04/2017 15:40
  • Autor ostatniej modyfikacji: Miłosz Strejczyk
  • Data ostatniej modyfikacji: 31/10/2023 09:23
  • Liczba odsłon: 34978
  • Ilość załączników: 14
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj>

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00