Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 16641448
ostatnia aktualizacja: 12.06.2024 12:38

Sekretarz


SEKRETARZ

Marcin Kołodziejczak
tel. 61 8926 288
adres e-mail: marcin.kolodziejczak(at)suchylas.pl
pokój 118 

Sekretarz Gminy przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałek w godzinach 16.00 do 17.00. 

Zakres zadań:

Sekretarz odpowiada w urzędzie za: organizację pracy, wdrażanie i przestrzeganie przepisów prawa, politykę zarządzania zasobami ludzkimi, kontrolę zarządczą, działanie systemu antykorupcyjnego, prowadzenie spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 • kierowanie pracą Biura Rady Gminy oraz Biura Kadr i Płac
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w Urzędzie, w tym ogłaszanie i przeprowadzanie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
 • zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów legislacyjnych w Urzędzie, w tym przygotowywanie lub opiniowanie projektów uchwał Rady, prowadzenie spraw procedury odwoławczej od decyzji organów nadzoru dotyczących uchwał Rady, 
 • zapewnienie warunków materialno-technicznych dla działalności Urzędu,
 • bieżące dostosowywanie, w odniesieniu do zmieniających się potrzeb i zadań Urzędu, podziału zadań pomiędzy komórki organizacyjne,
 • kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji,
 • czuwanie nad prawidłową obsługą klientów w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, koordynowanie standardów i procedur w Urzędzie,
 • nadzór nad wykonywaniem uchwał Rady i zarządzeń Wójta,
 • prowadzenie rejestru, koordynowanie, przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków,
 • prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi i lustracyjnymi osób zobowiązanych do ich składania,
 • organizacja i koordynowanie spraw w zakresie wyborów powszechnych, referendów, wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy i spisów,
 • współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy, koordynacja realizacji zadań lokalnych,
 • organizacja konsultacji z mieszkańcami,
 • wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej,
 • realizacja zadań w ramach kontroli zarządczej w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych,
 • ocenianie stopnia i prawidłowości wykonania zadań przez podległe komórki organizacyjne, 
 • koordynowanie współpracy między nadzorowanymi komórkami oraz współpracy tych komórek z komórkami nadzorowanymi przez inne osoby z Kierownictwa,
 • dokonywanie okresowej oceny kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych, pracowników podległych Biur i samodzielnego stanowiska oraz występowanie o przyznanie dla nich nagród,
 • organizacja praktyk i staży dla studentów i absolwentów,
 • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego.


Sekretarz bezpośrednio nadzoruje pracę:

1)        Wydziału Organizacyjnego,

2)        Biura Rady Gminy,

3)        Biura Kadr i Płac,

4)        Referatu Promocji Gminy,

5)        Archiwum Zakładowego.

 

Oświadczenia majątkowe: dostępne w załącznikach

Załączniki

Załącznikoświadczenie majątkowe za rok 2022 (241,89 kB)
Ostatnia modyfikacja: 13/06/2023 12:32
13.06.2023 165 Pobierz plik
Załącznikoświadczenie majątkowe za rok 2021 (253,38 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2022 12:33
17.05.2022 392 Pobierz plik
ZałącznikMarcin Kołodziejczak - pierwsze oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska sekretarza gminy. (243,35 kB)
Ostatnia modyfikacja: 27/09/2021 16:32
27.09.2021 478 Pobierz plik
ZałącznikJoanna Nowak - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pełnienia funkcji sekretarza gminy. (287,98 kB)
Ostatnia modyfikacja: 27/09/2021 16:36
27.09.2021 403 Pobierz plik
ZałącznikJoanna Nowak - za rok 2020 (313,50 kB)
Ostatnia modyfikacja: 24/08/2021 11:23
21.06.2021 458 Pobierz plik
ZałącznikJoanna Nowak - za rok 2019 (257,28 kB)
Ostatnia modyfikacja: 24/08/2021 11:24
15.07.2020 656 Pobierz plik
ZałącznikJoanna Nowak - za rok 2018 (257,21 kB)
Ostatnia modyfikacja: 24/08/2021 11:24
23.08.2019 744 Pobierz plik
ZałącznikJoanna Nowak - za rok 2017 (240,25 kB)
Ostatnia modyfikacja: 24/08/2021 11:22
23.05.2018 866 Pobierz plik

Metryka

 • Wprowadzone przez: Joanna Urbaniak
 • Autor wpisu: Kamila Ślęzak
 • Data dodania: 01/06/2014 23:12
 • Autor ostatniej modyfikacji: Ewa Małyszek
 • Data ostatniej modyfikacji: 08/03/2024 07:37
 • Liczba odsłon: 26638
 • Ilość załączników: 8
 • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj>

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00