Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 12406145
ostatnia aktualizacja: 02.02.2023 13:49

Najbliższa sesja

Najbliższa sesja Rady Gminy Suchy Las

Numer sesji: LIII

Termin: 26 stycznia 2023 r., godz. 16.30

Miejsce: Park Wodny Octopus, sala konferencyjna

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las nr LI/22 z dnia 24 listopada 2022 r.  
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotkowo Zachód – teren aktywizacji gospodarczej.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 6. Podjęcie   uchwały   w   sprawie   zmian   Wieloletniej  Prognozy  Finansowej Gminy Suchy Las  na  lata 2023-2035.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki gruntu nr 421/10 w obrębie Golęczewo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki gruntu nr 179/1 w obrębie Golęczewo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki gruntu nr 179/1 w obrębie Golęczewo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchy Las na lata 2021-2025” (załącznik do uchwały w formie elektronicznej).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych oraz odbieranie odpadów komunalnych.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchy Las.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Suchy Las na lata 2022-2037 (załącznik do uchwały w formie elektronicznej).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2023-2026.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Chludowo oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Chludowo.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Golęczewo na lata 2023-2029.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Suchy Las.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Grzybowego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych.
 22. Przyjęcie sprawozdań z prac komisji stałych Rady Gminy Suchy Las za rok 2022.
 23. Informacje: Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy, Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, Przewodniczących Komisji Rady, Radnych Powiatowych.
 24. Interpelacje i zapytania Radnych.
 25. Wolne głosy i wnioski.
 26. Zamknięcie sesji.

 

 

NAGRANIE W SYSTEMIE AUDIO – WIDEO BĘDZIE UDOSTĘPNIONE W SERWISIE ESESJA.TV POD LINKIEM https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/181/rada-gminy-suchy-las.htm. DOSTĘP DO SERWISU POPRZEZ STRONĘ www.suchylas.pl W MENU MEDIA, NAGRANIE Z TRANSKRYPCJĄ BĘDZIE UDOSTĘPNIONE PO UPŁYWIE 14 DNI OD SESJI. Przypominam Państwu, że z uwagi na publiczny charakter posiedzeń Rady należy zwrócić uwagę na nieposługiwanie się danymi osobowymi. W innym przypadku można narazić się na złamanie przepisów dot. ochrony danych osobowych.

 

 

 

Załączniki

Załącznik Projekty uchwał na LIII sesję Rady Gminy Suchy Las w dniu 26 stycznia 2023 r. - cz. I. (555,09 kB)
Ostatnia modyfikacja: 19/01/2023 11:22
19.01.2023 45 Pobierz plik
Załącznik Projekty uchwał na LIII sesję Rady Gminy Suchy Las w dniu 26 stycznia 2023 r. - cz. II. (226,04 kB)
Ostatnia modyfikacja: 19/01/2023 11:22
19.01.2023 29 Pobierz plik
Załącznik Projekty uchwał na LIII sesję Rady Gminy Suchy Las w dniu 26 stycznia 2023 r. - cz. III. (348,41 kB)
Ostatnia modyfikacja: 19/01/2023 11:22
19.01.2023 34 Pobierz plik
Załącznik Projekty uchwał na LIII sesję Rady Gminy Suchy Las w dniu 26 stycznia 2023 r. - cz. IV. (8,13 MB)
Ostatnia modyfikacja: 19/01/2023 11:23
19.01.2023 40 Pobierz plik
ZałącznikProjekty uchwał na LIII sesję Rady Gminy Suchy Las w dniu 26 stycznia 2023 r. - cz. V. (9,36 MB)
Ostatnia modyfikacja: 19/01/2023 11:24
19.01.2023 43 Pobierz plik
ZałącznikZałącznik do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2023-2026. (497,38 kB)
Ostatnia modyfikacja: 19/01/2023 12:36
19.01.2023 19 Pobierz plik
ZałącznikZałącznik do uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Golęczewo na lata 2023-2029. (1,41 MB)
Ostatnia modyfikacja: 25/01/2023 11:05
25.01.2023 4 Pobierz plik

Metryka

 • Wprowadzone przez: Izabela Julkowska
 • Autor wpisu: Przewodnicząca Rady Gminy
 • Data dodania: 28/05/2015 14:20
 • Autor ostatniej modyfikacji: Dorota Majchrzak
 • Data ostatniej modyfikacji: 25/01/2023 11:05
 • Liczba odsłon: 48628
 • Ilość załączników: 7
 • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj>

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00 (w godz. 14.00-15.00 chcąc złożyć pismo proszę korzystać z domofonu)