Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 15290510
ostatnia aktualizacja: 08.12.2023 12:24

Instrukcja korzystania z BIP

ELEMENTY STRONY BIP:

 • panel główny z logo, herbem i nazwą, 
 • menu górne oraz menu dolne,
 • menu przedmiotowe oraz menu podmiotowe ,
 • pasek górny z wyszukiwarką oraz odnośnikami do struktury Biuletynu, ułatwień dla osób niedowidzących(wersja kontrastowa, możliwość powiększania czcionki), kanału RSS,
 • pole treści,
 • ścieżka informująca użytkownika o miejscu, w którym aktualnie przegląda informacje,
 • przycisk "Drukuj", „Zapisz do PDF”, „Wersja XML”,
 • informacje o tożsamości osób, które daną informację wytworzyły, publikowały, aktualizowały/modyfikowały, oraz data wykonania każdej z ww. czynności na konkretnej stronie,
 • licznik odwiedzin strony BIP,

 

NAWIGACJA:

 • poruszanie się po stronach BIP odbywa się poprzez menu, podzielone na działy/kategorie,.
 • przejście na stronę główną BIP (www.bip.gov.pl, prowadzoną przez ministerstwo właściwe do spraw informatyzacji możliwe jest poprzez kliknięcie na logo BIP w lewej górnej części ekranu),
 • z każdej podstrony BIP możliwe jest przejście na stronę główną BIP przy użyciu odnośnika "strona główna" w menu górnym.

Informacja o szczegółowym podziale BIP na działy/kategorie dostępna jest na stronie "Struktura Biuletynu”

 

WYSZUKIWARKA

W prawej, górnej części ekranu każdej strony BIP, pod menu górnym, znajduje się moduł wyszukujący tzn. element oprogramowania umożliwiający znalezienie stron z poszukiwanymi informacjami. W okienko ze słowami „Szukaj w serwisie” wpisujemy poszukiwane hasło i potwierdzamy kliknięciem przycisku „Szukaj”.

Wyszukiwarka przeszukuje informacje zamieszczone bezpośrednio na stronach internetowych (html), a także informacje zamieszczone w tytułach załączonych plików.

Poza wyszukiwarką ogólną w BIP znajdują się także wyszukiwarki szczegółowe dotyczące konkretnych działów BIP (np. wyszukiwarka zamówień publicznych, wyszukiwarka uchwał i zarządzeń).

 

STOSOWANE SKRÓTY

ePUAP                      elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

NIK                          Najwyższa Izba Kontroli

NFZ                          Narodowy Fundusz Zdrowia

NSA                          Naczelny Sąd Administracyjny

WSA                         Wojewódzki Sąd Administracyjny

OSP                          Ochotnicza Straż Pożarna

PFRON                      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PINB                         Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

PODGIK                    Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

PSSE                        Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

PUP                          Powiatowy Urząd Pracy

RIO                          Regionalna Izba Obrachunkowa

SKO                         Samorządowe Kolegium Odwoławcze

UOKiK                       Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

WSSE                        Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

WUW                        Wielkopolski Urząd Wojewódzki

 

 

Symbole stosowane przy znakowaniu pism i spraw:

ARCHIWUM ZAKŁADOWE (AZ)

ASYSTENT DS. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ (KS)

BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO (BAW)

BIURO RADY GMINY (RG)

BIURO KADR I PŁAC (KP)

DORADCA WÓJTA (DW)

GMINNA  PRACOWNIA  URBANISTYCZNA (GPU)

KOMENDA STRAŻY GMINNEJ GMINY SUCHY LAS (SG)

 

REFERATY:

 • Referat Budowlano - Inwestycyjny (BI)
 • Referat Komunalny (RK)
 • Referat Gospodarowania Nieruchomościami (RGN)
 • Referat Opłat i Nabywania Nieruchomości (RON)
 • Referat Oświaty i Sportu (OS
 • Referat Promocji Gminy (PG)
 • Referat Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych (ZP)
 • Referat Ochrony Środowiska (ROŚ)
 • Referat Bezpieczeństwa (RB)

 

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY:

 • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (PIN)
 • Architekt Gminy (GPU – A)
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI

 

SEKRETARZ (SEK)

URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)

 

WYDZIAŁY:

 • Wydział Organizacyjno-Gospodarczy (OG)
 • Wydział Finansowy (FN), w skład którego wchodzą:
  • Główny Księgowy Urzędu (GK)
  • Referat Podatków i Opłat Lokalnych (RPO)
  • Referat Dochodów Budżetowych (RD)
  • Referat Wydatków Budżetowych (RW)
  • Referat Budżetu i Sprawozdawczości (RBS)
  • Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej (KW)

 

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH (RP)

 

Pozostałe skróty:

art.                           artykuł

BIP                          Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.U.                        Dziennik Ustaw

Dz.Urz.Woj.Wlkp.    Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

K.p.a./KPA              Kodeks postępowania administracyjnego

NIP                          Numer Identyfikacji Podatkowej

OC                            obrona cywilna

PESEL                      Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności

p.o.                          pełniący/a obowiązki

poz.                          pozycja

REGON                    Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej

SIWZ                       Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SRP                         System Rejestrów Państwowych

t.j.                           tekst jednolity

TERYT                     Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju

ust.                          ustęp

wz.                          w zastępstwie

zał.                          załącznik

ze zm.                     ze zmianami

z późn.zm.              z późniejszą/ymi zmianą/ami

z up.                        z upoważnienia

 

Metryka

 • Wprowadzone przez: Kamila Ślęzak
 • Data dodania: 02/06/2014 12:32
 • Autor ostatniej modyfikacji: Kamila Jankowiak
 • Data ostatniej modyfikacji: 28/05/2015 12:54
 • Liczba odsłon: 15129
 • Ilość załączników: 0
 • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj>

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00