Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 14017751
ostatnia aktualizacja: 29.09.2023 07:44

Uchwały prawa miejscowego rok 2018

 1. Uchwała nr XLI/461/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1191 z dnia 5 lutego 2018 r.)
 2. Uchwała nr XLI/463/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1192 z dnia 5 lutego 2018 r.)
 3. Uchwała nr XLI/467/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1193 z dnia 5 lutego 2018 r.)
 4. Uchwała nr XLI/468/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Złotniki - Wieś. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1194 z dnia 5 lutego 2018 r.)
 5. Uchwała nr XLI/469/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany statutu osiedla Złotniki - Osiedle. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1195 z dnia 5 lutego 2018 r.)
 6. Uchwała nr XLI/458/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2018 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1238 z dnia 6 lutego 2018 r.)
 7. Uchwała nr XLII/472/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2018 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2286 z dnia 14 marca 2018 r.)
 8. Uchwała nr XLII/474/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suchy Las do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2287 z dnia 14 marca 2018 r.)
 9. Uchwała nr XLIII/485/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3239 z dnia 9 kwietnia 2018 r.)
 10. Uchwała nr XLIII/483/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Suchy Las na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3254 z dnia 9 kwietnia 2018 r.)
 11. Uchwała nr XLIII/482/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2018 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4033 z dnia 9 maja 2018 r.)
 12. Uchwała nr XLIV/488/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chludowo – rejon ulicy Za Parkiem II. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4102 z dnia 11 maja 2018 r.)
 13. Uchwała nr XLIV/489/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2018 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4103 z dnia 11 maja 2018 r.)
 14. Uchwała nr XLIV/490/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie nazwy ulicy w Chludowie. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4104 z dnia 11 maja 2018 r.)
 15. Uchwała nr XLIV/501/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o zaliczeniu ulic do kategorii dróg gminnych publicznych. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4555 z dnia 5 czerwca 2018 r.)
 16. Uchwała nr XLIV/502/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o zaliczeniu ulic do kategorii dróg gminnych publicznych. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4558 z dnia 5 czerwca 2018 r.)
 17. Uchwała nr XLIV/503/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych publicznych. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4559 z dnia 5 czerwca 2018 r.)
 18. Uchwała nr XLIV/504/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie nazw ulic w Biedrusku. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4560 z dnia 5 czerwca 2018 r.)
 19. Uchwała nr XLIV/505/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji podatkowych oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4561 z dnia 5 czerwca 2018 r.)
 20. Uchwała nr XLIVI/508/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5796 z dnia 10 lipca 2018 r.)
 21. Uchwała nr XLIVI/509/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie podziału gminy Suchy Las na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5806 z dnia 10 lipca 2018 r.)
 22. Uchwała nr XLVI/496/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2018 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6559 z dnia 28 sierpnia 2018 r.)
 23. Uchwała nr XLVII/515/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Młodzieżowej i Modrakowej. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7083 z dnia 17 września 2018 r.)
 24. Uchwała nr XLVII/516/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – rejon ulicy 7 Pułku Strzelców Konnych. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7084 z dnia 17 września 2018 r.)
 25. Uchwała nr XLVII/535/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6988 z dnia 17 września 2018 r.)
 26. Uchwała nr XLVII/536/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6989 z dnia 17 września 2018 r.)
 27. Uchwała nr XLVII/537/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6990 z dnia 17 września 2018 r.)
 28. Uchwała nr XLVII/538/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6994 z dnia 17 września 2018 r.)
 29. Uchwała nr XLVII/541/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6991 z dnia 17 września 2018 r.)
 30. Uchwała nr XLVII/542/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Suchy Las miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6992 z dnia 17 września 2018 r.)
 31. Uchwała nr XLVII/543/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nazwy ulicy w Złotkowie. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6993 z dnia 17 września 2018 r.)
 32. Uchwała nr XLVIII/545/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Jagodowej i Rolnej II – część I. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7928 z dnia 16 października 2018 r.)
 33. Uchwała nr XLVIII/555/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7924 z dnia 16 października 2018 r.)
 34. Uchwała nr XLIX/566/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o zaliczeniu ulic do kategorii dróg gminnych publicznych. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8393 z dnia 29 października 2018 r.)
 35. Uchwała nr XLIX/562/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2018 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8412 z dnia 29 października 2018 r.)
 36. Uchwała nr XLIX/567/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nazwy ulicy w Suchym Lesie. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8394 z dnia 29 października 2018 r.)
 37. Uchwała nr XLIX/568/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8395 z dnia 29 października 2018 r.)
 38. Uchwała nr XLIX/570/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 października 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Las oraz nadania jej statutu. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8396 z dnia 29 października 2018 r.)
 39. Uchwała nr XLIX/571/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8397 z dnia 29 października 2018 r.)
 40. Uchwała nr XLIX/573/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8398 z dnia 29 października 2018 r.)
 41. Uchwała nr XLIX/560/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - rejon ulic Jaśminowej i Zwolenkiewicza II. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8866 z dnia 14 listopada 2018 r.)
 42. Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 10055 z dnia 13 grudnia 2018 r.)
 43. Uchwała nr II/17/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 10056 z dnia 13 grudnia 2018 r.)
 44. Uchwała nr II/18/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta i określenia podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2019. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 10071 z dnia 14 grudnia 2018 r.)
 45. Uchwała nr II/20/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zniesienia podziału obszaru gminy Suchy Las na sektory odbioru odpadów komunalnych. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 10072 z dnia 14 grudnia 2018 r.)
 46. Uchwała nr II/21/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 10073 z dnia 14 grudnia 2018 r.)
 47. Uchwała nr II/24/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie nazwy drogi wewnętrznej w Golęczewie. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 10074 z dnia 14 grudnia 2018 r.)
 48. Uchwała nr II/25/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie nazw dróg wewnętrznych w Złotnikach. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 10075 z dnia 14 grudnia 2018 r.)
 49. Uchwała nr III/30/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej i leśne w rejonie ulicy Złotnickiej. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 324 z dnia 7 stycznia 2019 r.)
 50. Uchwała nr III/31/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Biedrusku na terenie działki o numerze ewidencyjnym 95. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 325 z dnia 7 stycznia 2019 r.)
 51. Uchwała nr III/32/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Suchy Las na lata 2018-2021. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 326 z dnia 7 stycznia 2019 r.)
 52. Uchwała nr III/33/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchy Las oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 327 z dnia 7 stycznia 2019 r.)
 53. Uchwała nr III/34/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 328 z dnia 7 stycznia 2019 r.)
 54. Uchwała nr III/35/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych poza terenem Gminy Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 329 z dnia 7 stycznia 2019 r.)
 55. Uchwała nr III/36/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 275 z dnia 7 stycznia 2019 r.)
 56. Uchwała nr III/37/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 311 z dnia 7 stycznia 2019 r.)
 57. Uchwała nr III/38/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie drogi wewnętrznej w Złotkowie.(Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 312 z dnia 7 stycznia 2019 r.)
 58. Uchwała nr III/39/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Zielątkowo.(Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 276 z dnia 7 stycznia 2019 r.)
 59. Uchwała nr III/41/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ronda w Biedrusku.(Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 313 z dnia 7 stycznia 2019 r.)
 60. Uchwała nr III/29/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.(Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2832 z dnia 12 marca 2019 r.)

Metryka

 • Wprowadzone przez: Dorota Majchrzak
 • Data dodania: 14/03/2019 11:52
 • Autor ostatniej modyfikacji: Dorota Majchrzak
 • Data ostatniej modyfikacji: 14/03/2019 11:52
 • Kategoria: Baza prawa lokalnego
 • Liczba odsłon: 3499
 • Ilość załączników: 0
 • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00