Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 5793653
ostatnia aktualizacja: 07.08.2020 13:55

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr 80/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wykonania analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - rejon ulic Grabowej, Dębowej i Podjazdowej, i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 79/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wykonania analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - teren zabudowy usługowo - przemysłowej w rejonie ulic Sprzecznej i Mokrej, i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 51/2020 Wójta Gminy Suchy Las w sprawie wykonania analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek - rejon ulic Nektarowej i Krótkiej , i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 33/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko - rejon ulic Kasztanowej, Chludowskiej, Poznańskiej i 7 Pułku Strzelców Konnych po podjęciu przez Radę Gminy Suchy Las uchwały nr XIII/165/19 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko - rejon ulic Kasztanowej, Chludows

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 34/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu m.z.p złożonych do m.p.z.p Złotniki-Północny Zachód

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 32/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do m.p.z.p Chludowo-Południowy Zachód

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 26A/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniające Zarządzenie nr 26/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu m.p.z.p Złotniki-rejon ul. Łagiewnickiej

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 26/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu m.p.z.p Złotniki-rejon ul. Łagiewnickiej

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu m.p.z.p Biedrusko-rejon Rowu Północnego

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - teren gospodarowania odpadami i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-czwartek 10.00-17.00,

piątek 8.00 - 15.00