Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 16641711
ostatnia aktualizacja: 12.06.2024 12:38

Referat Dochodów Budżetowych

STANOWISKA I PRACOWNICY:

Kierownik referatu

Małgorzata Sobolewska

pok. nr 12

tel. 61 8926-584

stanowisko ds. księgowości dochodowej

Elżbieta Nowak

pok. nr 12

tel. 61 8926-258

ZADANIA REFERATU:

a) wystawianie faktur VAT  i dokonywanie przypisów na podstawie decyzji administracyjnych, podpisanych umów cywilno – prawnych  lub innych dokumentów księgowych otrzymanych od pracowników merytorycznych, i wprowadzanie ich do ewidencji księgowej w zakresie dochodów z tytułu:

-  opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,

-  opłaty adiacenckiej,

-  opłaty planistycznej,

-  użytkowania wieczystego,

-  najmu, dzierżawy lokali i gruntów oraz trwałego zarządu,

-  wynajmu świetlic wiejskich,

-  wynajmu sali gimnastycznej,

-  sprzedaży mienia i składników majątkowych,

-  usług (reklam),

-  grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych,

-  opłat związanych z wydawanymi zezwoleniami na sprzedaż alkoholu,

-  opłaty skarbowej, targowej i innych,

-  innych dochodów należnych gminie;

b) wystawianie poleceń księgowania w zakresie prowadzonych spraw,

c) księgowanie wpłaty na podstawie wyciągów bankowych oraz raportów kasowych,

d) rozliczanie bezgotówkowych transakcji płatniczych,

e) rozpatrywanie wniosków dotyczących zmian terminu płatności, rozłożenia na raty,

f) prowadzenie rejestru upomnień i tytułów wykonawczych,

g) prowadzenie nadzoru nad terminowym egzekwowaniem należności poprzez wysyłanie do zalegających płatników wezwań i upomnień oraz naliczanie odsetek za zwłokę,

h) wysyłanie upomnień za zwłokę w regulowaniu należności: z  tytułu zajęcia pasa drogowego – do 31 marca; z tytułu pozostałych należności – do 60 dni po upływie terminu płatności,

i) wystawianie tytułów wykonawczych na nieuregulowane w terminie należności, podlegające egzekucji w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji lub kompletowanie niezbędnych dokumentów celem wszczęcia postępowania sądowego,

j) dokonywanie zamknięcia kont rozrachunkowych,

k) prowadzenie czynności inwentaryzacji kont analitycznych, mających na celu ustalenie sald końcowych,

l) dokonywanie od należności zagrożonych nieściągalnością odpisów aktualizujących na koncie 290,

m) sporządzanie okresowych sprawozdań Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy,

n) sporządzanie załącznika do kwartalnego sprawozdania, który obejmuje:

-  zaległości wymagalne,

-  zaległości niewymagalne,

-  nadpłaty,

oraz sporządzanie innych załączników i wyjaśnień;

o) przygotowywanie zestawień, raportów i analiz dochodów za wybrany okres z wykorzystaniem wskaźników finansowych,

p) prowadzenie rejestru  VAT  sprzedaży,

q) egzekucja zaległości z tytułu opłaty planistycznej, opłat adiacenckich, opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, mandatów oraz innych opłat.

Załączniki

Metryka

  • Wprowadzone przez: Joanna Urbaniak
  • Autor wpisu: Kamila Ślęzak
  • Data dodania: 30/12/2014 15:22
  • Autor ostatniej modyfikacji: Joanna Urbaniak
  • Data ostatniej modyfikacji: 03/03/2017 11:01
  • Liczba odsłon: 12998
  • Ilość załączników: 1
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj>

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00