Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 16641619
ostatnia aktualizacja: 12.06.2024 12:38

Wydział Organizacyjny

 

STANOWISKA I PRACOWNICY:

Kierownik Wydziału

Kamila Jankowiak 

pok. nr 8

tel. 61-8926-445

Zastępca Kierownika Wydziału - Informatyk Urzędu

Szymon Ciupak

pok. nr 111

tel. 61-8926-444

Biuro Obsługi Interesantów

Paulina Skrzypczak

Agnieszka Wincza

hol na parterze Urzędu

tel. 61 8926-250

Sekretariat Wójta

Anna Wieland

pok. nr 102-104

tel. 61 8926 251, fax 61 8125 212

adres e-mail: sekretariat@suchylas.pl

Kancelaria

Marta Sobczak  

pok. nr 9

tel. 61 8926-501

stanowiska ds. ewidencji ludności

Katarzyna Nowicka-Socha 

Agnieszka Biczak 

Anna Garbicz

pok. nr 5

tel. 61 8926-278

stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej

Karolina Czyżewska-Słowieńska

pok. nr 10

tel. 61 8926-448

 

     Emilia Rudnicka

 pok. nr 10

 tel. 61 8926-284

stanowisko ds. kancelaryjnych

Izabela Julkowska 

pok. nr 118

tel. 61-8116-266

informatycy

Tomasz Ozimek

pok. nr 111

tel. 61-8926-446

Maciej Mikosik

tel. 61-8926-295

stanowisko ds. administracyjnych

Paulina Stempska

pok. nr 10

tel. 61-8926-261

 

ZADANIA WYDZIAŁU:

1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,

2) organizacja obiegu dokumentów i korespondencji,

3) obsługa interesantów,

4) prowadzenie sekretariatu Wójta,

5) obsługa kancelaryjna Urzędu,

6) ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych,

7) przyjmowanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  i ich przekształcanie w formę elektroniczną w sprawach o:

a) wpis do ewidencji,

b) zmianę wpisu, zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej, przekształcenie w inną formę działalności,

c) zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej;

8) współpraca z przedsiębiorcami z terenu Gminy i Lokalną Agencją Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. w zakresie wspierania działań zmierzających do podejmowania działalności gospodarczej na terenie Gminy, promocji lokalnych przedsiębiorców i współpracy między nimi,

9) zapewnienie realizacji przepisów w zakresie informatyzacji, nadzór nad wdrażaniem nowych rozwiązań informatycznych wspierających pracę Urzędu,

10) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,

11) prowadzenie spraw gminnej i ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny,

14) przyjmowanie wniosków, wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

15) wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendami, oraz wyborami ławników, w tym urządzanie lokali wyborczych,

17) bieżące prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców,

18) prowadzenie rejestrów wewnętrznych Urzędu (m.in. zarządzeń Wójta, zarządzeń Kierownika Urzędu, upoważnień i pełnomocnictw)

19) prowadzenie gminnych rejestrów i ewidencji określonych przepisami prawa, nie zastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych,

20) wystawianie i ewidencjonowanie delegacji krajowych i zagranicznych pracowników,

21) prenumerata prasy i publikacji specjalistycznych i urzędowych,

22) przygotowywanie pod względem technicznym sesji Rady oraz okolicznościowych spotkań, których organizatorem są organy Gminy,

23) koordynowanie współpracy z GUS, czuwanie nad terminowością i rzetelnością składanych sprawozdań,

24) prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia majątku Gminy oraz jej odpowiedzialności cywilnej,

25) prowadzenie spraw organizacyjnych Urzędu, zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania od strony materialnej,

26) obsługa centrali telefonicznej,

27) dostarczanie i odbiór przesyłek poza drogą pocztową na terenie Gminy, miasta Poznania i innych gmin ościennych,

28) zamawianie i rejestracja pieczątek i pieczęci,

29) prowadzenie ewidencji ilościowej mienia ruchomego urzędu o wartości poniżej 500zł,

30) organizowanie przeprowadzek pracowników,

31) kopiowanie i oprawa dokumentów,

32) rozliczanie delegacji  pracowniczych,

33) prowadzenie rocznego planu szkoleń dla pracowników Urzędu oraz bieżącej ewidencji szkoleń.

34) obsługa informatyczna Urzędu

35) administracja systemami infomatycznymi w Urzędzie

wniosek o wpis do CEIDG tutaj 

Załączniki

Załącznikwniosek o weryfikację spełniania wymagań dot. licencji taxi (27,26 kB)
Ostatnia modyfikacja: 15/02/2024 11:39
15.02.2024 33 Pobierz plik
Załącznikwniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (70,93 kB)
Ostatnia modyfikacja: 15/02/2024 11:38
15.02.2024 31 Pobierz plik
Załącznikwniosek o dodatkowe wypisy do licencji taxi (72,19 kB)
Ostatnia modyfikacja: 28/07/2023 11:36
28.07.2023 71 Pobierz plik
Załącznikwniosek-zgłoszenie pobytu stałego (645,68 kB)
Ostatnia modyfikacja: 02/06/2020 10:15
02.06.2020 613 Pobierz plik
Załącznikwniosek-wymeldowanie z pobytu stałego (577,08 kB)
Ostatnia modyfikacja: 02/06/2020 10:15
02.06.2020 550 Pobierz plik
Załącznikwniosek-zgłoszenie pobytu czasowego (634,80 kB)
Ostatnia modyfikacja: 02/06/2020 10:15
02.06.2020 518 Pobierz plik
Załącznikwniosek-wymeldowanie z pobytu czasowego (490,62 kB)
Ostatnia modyfikacja: 02/06/2020 10:15
02.06.2020 529 Pobierz plik
Załącznikzgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej (496,13 kB)
Ostatnia modyfikacja: 15/06/2020 08:01
15.06.2020 495 Pobierz plik
Załącznikzgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej (385,37 kB)
Ostatnia modyfikacja: 15/06/2020 08:01
15.06.2020 498 Pobierz plik
Załącznikwniosek o udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru Pesel (360,53 kB)
Ostatnia modyfikacja: 28/11/2019 13:43
28.11.2019 614 Pobierz plik
Załącznikwniosek o nadanie numeru PESEL dla obywatela Ukrainy-UKR (569,40 kB)
Ostatnia modyfikacja: 16/03/2022 08:50
16.03.2022 241 Pobierz plik
Załącznikwniosek o nadanie numeru PESEL dla obywatela Ukrainy-RUS (589,02 kB)
Ostatnia modyfikacja: 16/03/2022 08:50
16.03.2022 235 Pobierz plik
ZałącznikWniosek o wydanie zezwolenie na sprzedaż alkoholu-zezwolenie stałe (278,53 kB)
Ostatnia modyfikacja: 14/06/2018 13:47
14.06.2018 811 Pobierz plik
ZałącznikWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu-catering (242,69 kB)
Ostatnia modyfikacja: 14/06/2018 13:47
14.06.2018 705 Pobierz plik
ZałącznikWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu-zezwolenie jednorazowe (273,92 kB)
Ostatnia modyfikacja: 14/06/2018 13:47
14.06.2018 699 Pobierz plik
ZałącznikWniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż detaliczną zapasów napojów alkoholowych (158,72 kB)
Ostatnia modyfikacja: 14/06/2018 13:47
14.06.2018 691 Pobierz plik
Załącznikoświadczenie o sprzedaży napojów alkoholowych (66,05 kB)
Ostatnia modyfikacja: 15/01/2020 11:09
15.01.2020 649 Pobierz plik
ZałącznikKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) (21,93 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/06/2018 14:26
07.06.2018 665 Pobierz plik
ZałącznikKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) (19,76 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/06/2018 14:29
07.06.2018 698 Pobierz plik

Metryka

  • Wprowadzone przez: Joanna Urbaniak
  • Autor wpisu: Kamila Ślęzak
  • Data dodania: 01/06/2014 23:34
  • Autor ostatniej modyfikacji: Kamila Jankowiak
  • Data ostatniej modyfikacji: 15/02/2024 11:42
  • Liczba odsłon: 63903
  • Ilość załączników: 19
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj>

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00