Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 8388923
ostatnia aktualizacja: 26.10.2021 07:31

Wydział Organizacyjny

 

STANOWISKA I PRACOWNICY:

Kierownik Wydziału

Kamila Jankowiak 

pok. nr 8

tel. 61-8926-445

Zastępca Kierownika Wydziału

Aneta Grupińska

pok. nr 10

tel. 61-8926-284

Biuro Obsługi Interesantów

Grażyna Podedworna

Magdalena Michalik-Drzymalska (w zastępstwie Katarzyna Nowak)

hol na parterze Urzędu

tel. 61 8926-250

Sekretariat Wójta

Anna Wieland

pok. nr 102-104

tel. 61 8926 251, fax 61 8125 212

adres e-mail: [email protected]

Kancelaria

Marta Sobczak (w zastępstwie Paulina Stempska)  

pok. nr 9

tel. 61 8926-501

stanowiska ds. ewidencji ludności

Katarzyna Nowicka-Socha 

Agnieszka Biczak 

pok. nr 5

tel. 61 8926-278

stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej

Karolina Czyżewska-Słowieńska

pok. nr 10

tel.  61 8926-448

stanowisko ds. kancelaryjnych

     Izabela Julkowska 

     pok. nr 118

     tel. 61-8116-266

informatycy

      Szymon Ciupak

 pok. nr 111

 tel. 61-8926-444

 Michał Rosada

 tel. 61-8926-446

 Wojciech Tomczak

       tel. 61-8926-295

stanowisko ds. administracyjnych

Katarzyna Mosor

pok. nr 10

tel. 61-8926-261

 

ZADANIA WYDZIAŁU:

1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,

2) organizacja obiegu dokumentów i korespondencji,

3) obsługa interesantów,

4) prowadzenie sekretariatu Wójta,

5) obsługa kancelaryjna Urzędu,

6) ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych,

7) przyjmowanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  i ich przekształcanie w formę elektroniczną w sprawach o:

a) wpis do ewidencji,

b) zmianę wpisu, zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej, przekształcenie w inną formę działalności,

c) zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej;

8) współpraca z przedsiębiorcami z terenu Gminy i Lokalną Agencją Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. w zakresie wspierania działań zmierzających do podejmowania działalności gospodarczej na terenie Gminy, promocji lokalnych przedsiębiorców i współpracy między nimi,

9) zapewnienie realizacji przepisów w zakresie informatyzacji, nadzór nad wdrażaniem nowych rozwiązań informatycznych wspierających pracę Urzędu,

10) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,

11) prowadzenie postępowań w sprawie udzielania informacji publicznej na wniosek,

12) prowadzenie dokumentacji, nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi,

13) prowadzenie spraw gminnej i ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny,

14) przyjmowanie wniosków, wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

15) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

16) wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendami, oraz wyborami ławników, w tym urządzanie lokali wyborczych,

17) bieżące prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców,

18) prowadzenie rejestrów wewnętrznych Urzędu (m.in. zarządzeń Wójta, zarządzeń Kierownika Urzędu, upoważnień i pełnomocnictw)

19) prowadzenie gminnych rejestrów i ewidencji określonych przepisami prawa, nie zastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych,

20) wystawianie i ewidencjonowanie delegacji krajowych i zagranicznych pracowników,

21) prenumerata prasy i publikacji specjalistycznych i urzędowych,

22) przygotowywanie pod względem technicznym sesji Rady oraz okolicznościowych spotkań, których organizatorem są organy Gminy,

23) koordynowanie współpracy z GUS, czuwanie nad terminowością i rzetelnością składanych sprawozdań,

24) prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia majątku Gminy oraz jej odpowiedzialności cywilnej,

25) prowadzenie spraw organizacyjnych Urzędu, zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania od strony materialnej,

26) obsługa centrali telefonicznej,

27) dostarczanie i odbiór przesyłek poza drogą pocztową na terenie Gminy, miasta Poznania i innych gmin ościennych,

28) zamawianie i rejestracja pieczątek i pieczęci,

29) prowadzenie ewidencji ilościowej mienia ruchomego urzędu o wartości poniżej 500zł,

30) organizowanie przeprowadzek pracowników,

31) kopiowanie i oprawa dokumentów,

32) rozliczanie delegacji  pracowniczych,

33) prowadzenie rocznego planu szkoleń dla pracowników Urzędu oraz bieżącej ewidencji szkoleń.

34) obsługa informatyczna Urzędu

35) administracja systemami infomatycznymi w Urzędzie

wniosek o wpis do CEIDG tutaj 

Załączniki

Załącznikwniosek-zgłoszenie pobytu stałego (645,68 kB)
Ostatnia modyfikacja: 02/06/2020 10:15
02.06.2020 259 Pobierz plik
Załącznikwniosek-wymeldowanie z pobytu stałego (577,08 kB)
Ostatnia modyfikacja: 02/06/2020 10:15
02.06.2020 229 Pobierz plik
Załącznikwniosek-zgłoszenie pobytu czasowego (634,80 kB)
Ostatnia modyfikacja: 02/06/2020 10:15
02.06.2020 208 Pobierz plik
Załącznikwniosek-wymeldowanie z pobytu czasowego (490,62 kB)
Ostatnia modyfikacja: 02/06/2020 10:15
02.06.2020 209 Pobierz plik
Załącznikzgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej (496,13 kB)
Ostatnia modyfikacja: 15/06/2020 08:01
15.06.2020 195 Pobierz plik
Załącznikzgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej (385,37 kB)
Ostatnia modyfikacja: 15/06/2020 08:01
15.06.2020 200 Pobierz plik
Załącznikwniosek o udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru Pesel (360,53 kB)
Ostatnia modyfikacja: 28/11/2019 13:43
28.11.2019 288 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wydanie dowodu osobistego (220,50 kB)
Ostatnia modyfikacja: 13/01/2020 13:41
13.01.2020 1780 Pobierz plik
ZałącznikKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) (21,93 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/06/2018 14:26
07.06.2018 348 Pobierz plik
ZałącznikKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) (19,76 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/06/2018 14:29
07.06.2018 375 Pobierz plik
ZałącznikWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu-catering (242,69 kB)
Ostatnia modyfikacja: 14/06/2018 13:47
14.06.2018 388 Pobierz plik
ZałącznikWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu-zezwolenie jednorazowe (273,92 kB)
Ostatnia modyfikacja: 14/06/2018 13:47
14.06.2018 362 Pobierz plik
ZałącznikWniosek o wydanie zezwolenie na sprzedaż alkoholu-zezwolenie stałe (278,53 kB)
Ostatnia modyfikacja: 14/06/2018 13:47
14.06.2018 478 Pobierz plik
ZałącznikWniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż detaliczną zapasów napojów alkoholowych (158,72 kB)
Ostatnia modyfikacja: 14/06/2018 13:47
14.06.2018 373 Pobierz plik
Załącznikoświadczenie o sprzedaży napojów alkoholowych (66,05 kB)
Ostatnia modyfikacja: 15/01/2020 11:09
15.01.2020 305 Pobierz plik

Metryka

  • Wprowadzone przez: Joanna Urbaniak
  • Autor wpisu: Kamila Ślęzak
  • Data dodania: 01/06/2014 23:34
  • Autor ostatniej modyfikacji: Kamila Jankowiak
  • Data ostatniej modyfikacji: 29/12/2020 10:50
  • Liczba odsłon: 43413
  • Ilość załączników: 15
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj>

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00 (w godz. 14.00-15.00 chcąc złożyć pismo proszę korzystać z domofonu)