Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 2367777
ostatnia aktualizacja: 13.12.2017 12:24

Referat Komunalny

STANOWISKA I PRACOWNICY

Kierownik referatu 

Justyna Radomska

pok. nr 105

tel. 61 8926-262

stanowisko ds. drogownictwa

Kacper Tymek          

pok. nr 105

tel. 61 8926-533

stanowiska ds. komunalnych 

Damian Torba

Roma Juszczak

pok. nr 105

tel. 61 8926-503 

stanowisko ds. leśnictwa i rolnictwa

Kazimierz Żmijewski  

pok. nr 105

tel. 61 8926-283

stanowisko ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego

robotnik gospodarczy

Krzysztof Klóska

 

ZADANIA REFERATU:

1) bieżące i zimowe utrzymanie dróg (w tym: równanie dróg gruntowych, bieżące remonty nawierzchni umocnionych  i bitumicznych, umacnianie dróg gruntowych, odśnieżanie i posypywanie),

2) prowadzenie ewidencji dróg gminnych (prowadzenie wykazu, przygotowywanie projektów uchwał o zaliczeniu drogi do kategorii gminnych dróg publicznych),

3) współpraca z zarządcami dróg innej kategorii, Strażą Gminną, Policją i innymi instytucjami,

4) zarządzanie pasami drogowymi, w tym:

a) wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego,

b) wydawanie decyzji dotyczących lokalizacji i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg gminnych,

c) wydawania zgody na nasadzenia w pasach dróg,

d) wydawania zgody na poruszanie się pojazdami o tonażu powyżej 3,5 tony po drogach gminnych,

e) wydawanie decyzji lokalizacji zjazdów,

f) uzgadnianie projektów zjazdów na drogę gminną,

g) opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego w zakresie zjazdów na drogi gminne,

h) budowa progów zwalniających;

5) wykonywanie niezbędnych projektów organizacji ruchu oraz uzgadniania projektów tymczasowych organizacji ruchu,oraz uzgadniania projektów tymczasowych organizacji ruchu, prowadzenie stałej kontroli oznakowania oraz wprowadzanie rozwiązań komunikacyjnych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. Stała współpraca z pozostałymi zarzadcami dróg na terenie Gminy Suchy Las oraz z Starostwem Powiatowym,

6) opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu sporządzanych podczas inwestycji drogowych przed wysłaniem ich do zatwierdzenia do Starostwa Powiatowego,

7) stała współpraca z Policją w tym Komisariatem Policji w Suchym Lesie oraz ze Strażą Gminną w celu poprawy bezpieczeństwa na terenach i drogach publicznych

8) koordynowanie i rozliczanie płatnych patroli Policji, które są finansowane z budżetu Gminy,

9)  realizacja i konserwacja oznakowania  pionowego i poziomego,

10)  bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej,

11)  bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia dróg i placów (będącego własnością Gminy) oraz rozliczanie kosztów tego oświetlenia,

12) zapewnienie zasilania elektroenergetycznego gminnych imprez plenerowych  - w zakresie przygotowania dokumentów i wniosków do gestora sieci o warunki,

13) urządzanie, modernizacja i utrzymanie pasów zieleni, parków, miejsc rekreacyjnych, placów zabaw i skwerów (w tym dokonywanie okresowych przeglądów technicznych) oraz zarządzanie tymi obiektami,

14) współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej, m.in. w zakresie: utrzymania porządku na jezdni, chodnikach i poboczach oraz przystankach komunikacji publicznej (zamiatanie, sprzątanie, koszenie, usuwanie chwastów), utrzymania zieleni (pielęgnacja, wycinka, korekta), sprzątania nieczystości zwierzęcych, i innych,

15) zakup i dystrybucja torebek na nieczystości zwierzęce,

16) ewidencjonowanie sprzętów znajdujących się na terenach komunalnych,

17) inne prace komunalne (w tym: utrzymanie szaletów; ustawianie i opróżnianie ulicznych koszy na nieczystości, także zwierzęce; ustawianie ławek; rozbiórki i in.),

18) przygotowywanie i wydawanie innych decyzji administracyjnych i zaświadczeń w zakresie określonym przepisami szczególnymi,

19) wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów,

20) realizacja nasadzeń zastępczych,

21) zwalczanie skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie, jak również poczynionych przez zwierzęta dziko żyjące i szkodniki,

22) prowadzenie spraw dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej,

23) zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych i przeciwdziałania związanym z tym zagrożeniom,

24) kontrola przestrzegania przepisów o zapobieganiu narkomanii (spis upraw maku),

25) łowiectwo, gospodarka leśna.

26) prowadzenie spraw z zakresu cmentarnictwa,

27) prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w spółkach wodnych,

28) prowadzenie spraw gospodarczych Urzędu, zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania od strony technicznej,

29) zapewnienie czystości i estetycznego wyglądu pomieszczeń i korytarzy w budynkach Urzędu,

30) przeprowadzanie biezących remontów budynku Urzędu,

31) prowadzenia spraw z zakresu konserwacji i napraw majatku ruchomego,

32) organizacja stałego nadzoru nad budynkiem Urzędu wraz z terenami przyległymi, oraz dbałość o ich estetykę, utrzymanie czystości i porządku,

33) wywieszanie flag państwowych i gminnych na budynku Urzędu Gminy oraz w miejscach publicznych na terenie miejscowości Suchy Las

34) kompleksowa opieka nad stanem technicznym i estetycznym tablic i słupów ogłoszeniowych we wszystkich miejscowościach gminy.

 

Załączniki

ZałącznikWniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu (178,18 kB)
Ostatnia modyfikacja: 20/01/2017 08:48
07.03.2016 343 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wydanie zaświadczenia (175,10 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:46
09.09.2015 419 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wydanie zezwolenia na poruszanie się po drogach gminnych samochodów powyżej 3,5 tony (176,13 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:46
09.09.2015 387 Pobierz plik
Załącznikzgłoszenie zamiaru usunięcia drzew-osoby fizyczne (198,14 kB)
Ostatnia modyfikacja: 06/07/2017 13:35
06.07.2017 119 Pobierz plik
ZałącznikWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów-działalność gospodarcza (208,38 kB)
Ostatnia modyfikacja: 06/07/2017 13:37
06.07.2017 98 Pobierz plik
ZałącznikWniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (193,02 kB)
Ostatnia modyfikacja: 18/03/2016 09:40
18.03.2016 363 Pobierz plik
ZałącznikWniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (reklam, obiekty) (180,74 kB)
Ostatnia modyfikacja: 18/03/2016 09:40
18.03.2016 239 Pobierz plik
ZałącznikWniosek o wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. (175,10 kB)
Ostatnia modyfikacja: 18/03/2016 09:40
18.03.2016 344 Pobierz plik

Metryka

  • Wprowadzone przez: Joanna Urbaniak
  • Autor wpisu: Kamila Ślęzak
  • Data dodania: 01/06/2014 23:34
  • Autor ostatniej modyfikacji: Joanna Urbaniak
  • Data ostatniej modyfikacji: 10/11/2017 14:19
  • Liczba odsłon: 15361
  • Ilość załączników: 8
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 15.00

Biuro Obsługi Interesanta

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00