Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 2367812
ostatnia aktualizacja: 13.12.2017 12:24

Najbliższa sesja

 

Najbliższa sesja Rady Gminy

Numer sesji: XXXIX/2017

Termin: 14 grudnia 2017 r., godz. 16.30

Miejsce: sala multimedialna Parku Wodnego Octopus, Suchy Las, ul.Szkolna 18            

 

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XXXVII/2017 z sesji Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 października 2017 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chludowo – rejon ulicy Golęczewskiej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotkowo – Południe.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
12. Oświadczenie Rady Gminy Suchy Las w sprawie wyniku przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami.
13. Zatwierdzenie planu pracy komisji stałych Rady Gminy Suchy Las na rok 2018.
14. Informacje:
a. Wójta Gminy,
b. Przewodniczącej Rady Gminy,
c. Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d. Przewodniczących Komisji Rady.
15. Interpelacje i zapytania Radnych.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie sesji.

 

     

Numer sesji: XL/2017

Termin: 18 grudnia 2017 r., godz. 12.00

Miejsce: sala multimedialna Parku Wodnego Octopus, Suchy Las, ul.Szkolna 18

 

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
4. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz stanowiska Wójta wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii.
6. Odczytanie opinii komisji stałych.
7. Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie nieuwzględnionych wniosków.
8. Przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej.
9. Dyskusja nad projektem budżetu i WPF.
10. Głosowanie wniesionych autopoprawek Wójta.
11. Głosowanie wniosków komisji stałych nieuwzględnionych przez Wójta w autopoprawkach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2018-2029.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na rok 2018.
14. Informacje:
a. Wójta Gminy,
b. Przewodniczącej Rady Gminy,
c. Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d. Przewodniczących Komisji Rady.
15. Interpelacje i zapytania Radnych.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las

Małgorzata Salwa - Haibach

 

Sesja nagrywana w systemie audio-wideo: TAK


Załączniki

ZałącznikProjekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Suchy Las w dniu 14 grudnia 2017 r. cz. I (1,12 MB)
Ostatnia modyfikacja: 06/12/2017 17:30
06.12.2017 12 Pobierz plik
ZałącznikProjekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Suchy Las w dniu 14 grudnia 2017 r. cz. II (1,00 MB)
Ostatnia modyfikacja: 06/12/2017 17:31
06.12.2017 14 Pobierz plik
ZałącznikProjekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Suchy Las w dniu 14 grudnia 2017 r. cz. III (4,32 MB)
Ostatnia modyfikacja: 06/12/2017 17:31
06.12.2017 19 Pobierz plik
ZałącznikProjekty uchwał na XL sesję Rady Gminy Suchy Las w dniu 18 grudnia 2017 r. (235,86 kB)
Ostatnia modyfikacja: 12/12/2017 07:59
12.12.2017 3 Pobierz plik
ZałącznikZarządzenie nr 171/17 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie opracowania uchwały budżetowej na 2018 r. (34,01 MB)
Ostatnia modyfikacja: 12/12/2017 08:04
12.12.2017 2 Pobierz plik

Metryka

  • Wprowadzone przez: Izabela Julkowska
  • Autor wpisu: Małgorzata Salwa-Haibach
  • Data dodania: 28/05/2015 14:20
  • Autor ostatniej modyfikacji: Dorota Majchrzak
  • Data ostatniej modyfikacji: 12/12/2017 08:04
  • Liczba odsłon: 15946
  • Ilość załączników: 5
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 15.00

Biuro Obsługi Interesanta

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00