Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 1724351
ostatnia aktualizacja: 28.06.2017 12:59

Najbliższa sesja

 

Najbliższa sesja Rady Gminy

Numer sesji: XXXII/2017

Termin: 22 czerwca 2017 r., godz.16.30

Miejsce: sala multimedialna Parku Wodnego Octopus, Suchy Las, ul.Szkolna 18            

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2016.

 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Suchy Las za rok 2016.

 5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

 6. Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Suchy Las.

 7. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 9. Dyskusja.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

PRZERWA

 1. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Szkolnej, Nizinnej i Kwiatowej.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ulicy Diamentowej II – etap I (projekt został dołączony na sesji w dn. 25 maja 2017r.).

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Jaśminowej i Zwolenkiewicza II; (projekt został dołączony na sesji w dn. 27 kwietnia 2017r.).

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko - rejon Rowu Północnego.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotnikach na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/10 i 276/11.

 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XVII/181/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chludowie wraz z wyposażeniem zad. 754.75412.6060 RB/2017/0005.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na wyprzedzające finansowanie działania finansowego w ramach WRPO 3.2.3-Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chludowie celem poprawy środowiska naturalnego.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na wyprzedzające finansowanie działania finansowego w ramach WRPO 3.3.3 Rewitalizacja stacji kolejowej na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa pełnej infrastruktury technicznej w rejonie ulic: Lisiej, Klonowej, Sprzecznej w Suchym Lesie, gmina Suchy Las – kanalizacja sanitarna” 010.01010.6050 BI/WPF/00010.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: ”Modernizacja ulicy Sasankowej w Suchym Lesie, gmina Suchy Las- kanalizacja deszczowa” 600.60016.6050 BI/2015/0037.

 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2017 – 2029.

 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2017 rok.

 15. Podjęcie oświadczenia w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2017-2029 dotyczących finansowania budowy obiektów oświatowych w m. Złotniki i Golęczewo.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Suchy Las w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą Murowana Goślina i Gminą Suchy Las w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu pobudzania aktywności obywatelskiej.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy z miastem Hniwań.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi(uzasadnienie do uchwały zostanie dostarczone w dniu sesji).

 24. Informacje:

 1. Wójta Gminy,

 2. Przewodniczącej Rady Gminy,

 3. Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,

 4. Przewodniczących Komisji Rady.

 1. Interpelacje i zapytania Radnych.

 2. Wolne głosy i wnioski.

 3. Zamknięcie sesji.

 

 

 

UWAGA!

INFORMUJEMY, ŻE POSIEDZENIE RADY GMINY SUCHY LAS JEST NAGRYWANE W SYSTEMIE AUDIO – WIDEO

I BĘDZIE UDOSTĘPNIONE NA STRONIE www.suchylas.pl

 

Sesja nagrywana w systemie audio-wideo: TAK


Załączniki

ZałącznikProjekty uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Suchy Las w dniu 22 czerwca 2017 r. - cz.I. (423,78 kB)
Ostatnia modyfikacja: 12/06/2017 15:44
12.06.2017 24 Pobierz plik
ZałącznikProjekty uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Suchy Las w dniu 22 czerwca 2017 r. - cz.II. (6,49 MB)
Ostatnia modyfikacja: 12/06/2017 15:45
12.06.2017 23 Pobierz plik
ZałącznikProjekty uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Suchy Las w dniu 22 czerwca 2017 r. - cz.III. (8,69 MB)
Ostatnia modyfikacja: 12/06/2017 15:45
12.06.2017 22 Pobierz plik
ZałącznikProjekty uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Suchy Las w dniu 22 czerwca 2017 r. - cz.IV. (4,98 MB)
Ostatnia modyfikacja: 12/06/2017 15:45
12.06.2017 27 Pobierz plik
ZałącznikProjekty uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Suchy Las w dniu 22 czerwca 2017 r. - cz.V. (8,64 MB)
Ostatnia modyfikacja: 12/06/2017 15:45
12.06.2017 21 Pobierz plik
ZałącznikProjekty uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Suchy Las w dniu 22 czerwca 2017 r. - cz.VI. (8,10 MB)
Ostatnia modyfikacja: 12/06/2017 15:45
12.06.2017 20 Pobierz plik

Metryka

 • Wprowadzone przez: Izabela Julkowska
 • Autor wpisu: Małgorzata Salwa-Haibach
 • Data dodania: 28/05/2015 14:20
 • Autor ostatniej modyfikacji: Izabela Julkowska
 • Data ostatniej modyfikacji: 12/06/2017 15:45
 • Liczba odsłon: 12864
 • Ilość załączników: 6
 • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 15.00

Biuro Obsługi Interesanta

poniedziałek 8.00-18.00

wtorek-piątek 7.00-16.00