Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 3540488
ostatnia aktualizacja: 07.12.2018 10:36

Najbliższa sesja

Najbliższa sesja Rady Gminy

Numer sesji: III/2018

Termin: 18 grudnia 2018 r., godz. 16.30

Miejsce: sala multimedialna Parku Wodnego Octopus, Suchy Las, ul.Szkolna 18

 

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.

 4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz stanowiska Wójta wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii.

 5. Przedstawienie opinii komisji stałych.

 6. Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie nieuwzględnienia lub częściowego uwzględnienia wniosków zawartych w opiniach komisji stałych.

 7. Przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej. 

 8. Dyskusja nad projektem budżetu i WPF.

 9. Głosowanie wniesionych autopoprawek Wójta.

 10. Głosowanie wniosków komisji stałych nieuwzględnionych lub częściowo uwzględnionych przez Wójta w autopoprawkach.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019-2029.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na rok 2019.

  PRZERWA

 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej i leśne w rejonie ulicy Złotnickiej.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – obszar pomiędzy ulicami Leśną, Bogusławskiego i Strażacką.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Biedrusku na terenie działki o numerze ewidencyjnym 95.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działki o numerze ewidencyjnym 217/8.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Suchy Las na lata 2018-2021 (projekt uchwały został przekazany wraz z materiałami na sesję w dniu 29.11.18.).

 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenie przystanków komunikacyjnych, których   właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchy Las oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Suchy Las.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych poza terenem Gminy Suchy Las.

 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

 24. Podjęcie uchwały w sprawie drogi wewnętrznej w Złotkowie.

 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Zielątkowo.

 26. Podjęcie uchwały w sprawie diet radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w gminie Suchy Las.

 27. Zatwierdzenie planu pracy komisji stałych Rady Gminy Suchy Las na rok 2019.

 28. Informacje: Wójta Gminy, Przewodniczącej Rady Gminy, Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, Przewodniczących Komisji Rady.

 29. Interpelacje i zapytania Radnych.

 30. Wolne głosy i wnioski.

 31. Zamknięcie sesji.

 

UWAGA!

INFORMUJEMY, ŻE POSIEDZENIE RADY GMINY SUCHY LAS JEST TRANSMITOWANE ONLINE;

NAGRANIE W SYSTEMIE AUDIO – WIDEO BĘDZIE UDOSTĘPNIONE NA STRONIE www.suchylas.pl

Przypominam Państwu, że z uwagi na publiczny charakter posiedzeń Rady należy zwrócić uwagę na nieposługiwanie się danymi osobowymi.

W innym przypadku można narazić się na złamanie przepisów dot. ochrony danych osobowych.

Załączniki

ZałącznikProjekty uchwał na III sesję Rady Gminy Suchy Las w dniu 18 grudnia 2018 r. - cz. I. (9,36 MB)
Ostatnia modyfikacja: 07/12/2018 10:34
07.12.2018 15 Pobierz plik
ZałącznikProjekty uchwał na III sesję Rady Gminy Suchy Las w dniu 18 grudnia 2018 r. - cz. II. (1,17 MB)
Ostatnia modyfikacja: 07/12/2018 10:35
07.12.2018 10 Pobierz plik

Metryka

 • Wprowadzone przez: Izabela Julkowska
 • Autor wpisu: Małgorzata Salwa-Haibach
 • Data dodania: 28/05/2015 14:20
 • Autor ostatniej modyfikacji: Dorota Majchrzak
 • Data ostatniej modyfikacji: 07/12/2018 10:36
 • Liczba odsłon: 21728
 • Ilość załączników: 2
 • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 15.00

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00