Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 3726891
ostatnia aktualizacja: 15.02.2019 12:23

Referat Ochrony Środowiska

STANOWISKA I PRACOWNICY:

Kierownik referatu 

Wiesław Orczewski 

pok. nr 2

tel. 61 8926-268

stanowisko ds. gospodarki odpadami

Andrzej Adamski

pok. nr 7

tel. 61 8926-449

stanowisko ds. gospodarki wodnej i ścieków

Anna Staniszewska

pok. nr 7

tel. 61 8926-543

ZADANIA REFERATU:

1)   ochrony środowiska,

2)   postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

3)   postępowania w sprawie składowania i/lub magazynowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym,

4)   związane z „dzikimi wysypiskami śmieci”,

5)   ochrony przyrody z wyłączeniem spraw związanych z usuwaniem, utrzymaniem i nasadzeniami drzew i krzewów,

6)   kontroli nieruchomości, jak również koordynacji działań kontrolnych prowadzonych przez Straż Gminną dotyczących wypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązków określonych przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

7)   nadzoru i kontroli drożności i prawidłowości funkcjonowania rowów melioracyjnych oraz zbiorników wód deszczowych stanowiących własność Gminy Suchy Las, współpraca w tym zakresie ze spółkami wodnymi, w tym realizacja zaleceń wynikających z wydanych decyzji pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych,

8)   zlecania badań wody i ścieków deszczowych,

9)   prowadzenia badań wody i ścieków deszczowych oraz działań kontrolnych za pomocą urządzeń i substancji będących na wyposażeniu Urzędu („zadymiarka”, fotometr, substancje barwiące wodę),

10)    związane z „Programem ochrony środowiska dla Gminy Suchy Las”,

11)    związane z monitoringiem środowiska, w tym prowadzenie rejestrów,

12)    utrzymania czystości i porządku w Gminie w rozumieniu przepisów prawa, z wyłączeniem spraw będących we właściwości Referatu Komunalnego,

13)    egzekucji administracyjnej o charakterze niepieniężnym w sprawach z zakresu referatu,

14)    prowadzenia ewidencji i rejestrów oraz sporządzanie sprawozdań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

15)    postępowań w sprawach będących we właściwości Wójta na mocy ustawy prawo wodne,

16)    naliczania oraz uiszczania opłat związanych z odpadami, środowiskiem, środkami przeznaczonymi na ochronę środowiska, do których naliczania i/lub uiszczania Gmina Suchy Las bądź Urząd Gminy są obowiązane, w tym przygotowywanie wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości,

17)    opracowania i realizacji „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Suchy Las”,

18)    podejmowania, prowadzenia i koordynowania działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu działalności referatu,

19)    opracowania oraz realizacji „Programu opieki na zwierzętami”,

20)    prowadzenia ewidencji (rejestrów) psów, w tym psów ras agresywnych oraz pozostałe działania odnoszące się do zwierząt domowych, a wynikające z przepisów prawa,

21)    z zakresu odnawialnych źródeł energii,

22)    udostępniania informacji o środowisku,

23)    utylizacji padłych zwierząt.

24)    gospodarki odpadami komunalnymi

 

Załączniki

ZałącznikRegulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchy Las (103,53 kB)
Ostatnia modyfikacja: 19/09/2016 12:09
19.09.2016 330 Pobierz plik
ZałącznikRegulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchy Las uchwała zmieniająca2018 (68,24 kB)
Ostatnia modyfikacja: 05/01/2018 12:05
05.01.2018 109 Pobierz plik
Załącznikwniosek-uwarunkowania środowiskowe (195,58 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:51
09.09.2015 535 Pobierz plik
Załącznikwniosek-ewidencja zbiorników bezodpływowych (173,06 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:51
09.09.2015 522 Pobierz plik
Załącznikwniosek-działalność w zakresie opróżniania zbiorników (206,85 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:51
09.09.2015 578 Pobierz plik
Załącznikwzór sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (294,45 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/07/2017 09:02
07.07.2017 147 Pobierz plik
Załącznikwniosek-zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków (176,13 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015 11:51
09.09.2015 548 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej (181,25 kB)
Ostatnia modyfikacja: 26/07/2018 13:36
26.07.2018 41 Pobierz plik
Załącznikwniosek o zarejestrowanie psa (182,42 kB)
Ostatnia modyfikacja: 31/07/2018 08:44
31.07.2018 35 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wyrejestrowanie psa (198,28 kB)
Ostatnia modyfikacja: 31/07/2018 08:45
31.07.2018 42 Pobierz plik
Załącznikwniosek o zwrot kosztów za sterylizację lub kastrację (161,69 kB)
Ostatnia modyfikacja: 31/07/2018 08:46
31.07.2018 52 Pobierz plik
ZałącznikProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Suchy Las 2018 r. (357,07 kB)
Ostatnia modyfikacja: 19/06/2018 11:59
19.06.2018 278 Pobierz plik
Załącznikinformacja w sprawie ustawy antysmogowej (64,19 kB)
Ostatnia modyfikacja: 11/04/2018 14:30
11.04.2018 64 Pobierz plik
ZałącznikJezioro Glinnowieckie sprawozdanie (5,08 MB)
Ostatnia modyfikacja: 17/05/2018 09:24
17.05.2018 111 Pobierz plik
ZałącznikRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o postępowaniu dotyczącym budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na odcinku węzeł Złotkowo- Suchy Las- Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5. Szczegółowe informacje w za (3,81 MB)
Ostatnia modyfikacja: 26/05/2017 14:39
26.05.2017 157 Pobierz plik
Załącznikwniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej (33,79 kB)
Ostatnia modyfikacja: 17/02/2017 09:59
17.02.2017 190 Pobierz plik
ZałącznikRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Suchy Las RDR - wykaz firm (17,11 kB)
Ostatnia modyfikacja: 10/08/2018 13:45
26.02.2018 98 Pobierz plik
ZałącznikRejestr działalności regulowanej RDR - szczegóły, kody odpadów (40,09 kB)
Ostatnia modyfikacja: 10/08/2018 13:48
10.08.2018 42 Pobierz plik
ZałącznikOsiągnięte poziomy recyklingu (16,61 kB)
Ostatnia modyfikacja: 27/08/2018 14:52
27.08.2018 33 Pobierz plik
ZałącznikAnaliza gminnej gospodarki odpadami za 2017 rok (142,29 kB)
Ostatnia modyfikacja: 30/04/2018 17:09
30.04.2018 65 Pobierz plik
ZałącznikAnaliza gminnej gospodarki odpadami za 2016 rok (116,54 kB)
Ostatnia modyfikacja: 16/05/2017 11:11
16.05.2017 176 Pobierz plik
ZałącznikAnaliza gminnej gospodarki odpadami za 2015 rok (482,09 kB)
Ostatnia modyfikacja: 29/04/2016 12:07
29.04.2016 453 Pobierz plik
ZałącznikOdpady zielone - zamówienie pojemnika (17,59 kB)
Ostatnia modyfikacja: 09/02/2016 09:03
09.02.2016 306 Pobierz plik
Załącznikogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - odbiór transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Suchy Las (908,36 kB)
Ostatnia modyfikacja: 12/12/2016 16:39
12.12.2016 230 Pobierz plik
Załącznikoświadczenie dot. częściowego zwolnienia z opłaty za odpady rodziny wielodzietnej (18,82 kB)
Ostatnia modyfikacja: 30/12/2016 12:49
30.12.2016 220 Pobierz plik
Załącznikdeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (162,30 kB)
Ostatnia modyfikacja: 21/12/2018 11:47
21.12.2018 23 Pobierz plik
ZałącznikObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dolina Samicy PLB30013, Będlewo-Bieczyny PLH300038, Kopanki PHL30008 (60,72 kB)
Ostatnia modyfikacja: 21/12/2018 12:35
21.12.2018 12 Pobierz plik
ZałącznikWykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Suchy Las na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (131,35 kB)
Ostatnia modyfikacja: 07/01/2019 16:12
07.01.2019 8 Pobierz plik

Metryka

  • Wprowadzone przez: Joanna Urbaniak
  • Autor wpisu: Kamila Ślęzak
  • Data dodania: 01/06/2014 23:38
  • Autor ostatniej modyfikacji: Andrzej Adamski
  • Data ostatniej modyfikacji: 07/01/2019 16:12
  • Liczba odsłon: 20157
  • Ilość załączników: 28
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 15.00

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00