Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 6214475
ostatnia aktualizacja: 23.10.2020 10:51

Uchwały prawa miejscowego rok 2016

 1. Uchwała nr XIV/165/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1484 z dnia 22 lutego 2016 r.)
 2. Uchwała nr XVI/170/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Golęczewie na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 278/1 i 278/3. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2117 z dnia 15 marca 2016 r.) WOJEWODA WIELKOPOLSKI ROZSTRZYGNIĘCIEM NADZORCZYM  Z DNIA 24.03.2016 R. ORZEKŁ NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY.
 3. Uchwała nr XVI/173/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2016 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2112 z dnia 15 marca 2016 r.)
 4. Uchwała nr XVI/176/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2111 z dnia 15 marca 2016 r.)
 5. Uchwała nr XVI/177/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości, terminów płatności i zwolnień od tej opłaty. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2110 z dnia 15 marca 2016 r.)
 6. Uchwała nr XVI/178/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Suchy Las dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2108 z dnia 15 marca 2016 r.)
 7. Uchwała nr XVI/179/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchy Las dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2109 z dnia 15 marca 2016 r.)
 8. Uchwała nr XVII/183/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2016 r.  (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2828 z dnia 14 kwietnia 2016 r.)
 9. Uchwała nr XVII/184/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchy Las w 2016 roku.  (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2829 z dnia 14 kwietnia 2016 r.)
 10. Uchwała nr XVIII/198/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nazwy ulicy w Suchym Lesie.  (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3285 z dnia 10 maja 2016 r.)
 11. Uchwała nr XVIII/199/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nazwy ulicy w Złotkowie.  (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3286 z dnia 10 maja 2016 r.)
 12. Uchwała nr XVIII/200/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nazw ulic w Złotnikach.  (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3287 z dnia 10 maja 2016 r.)
 13. Uchwała nr XVIII/190/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Golęczewie na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 278/1 i 278/3.  (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3344 z dnia 12 maja 2016 r.)
 14. Uchwała nr XVIII/191/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las w rejonie ulic Sucholeskiej i Powstańców Wielkopolskich - etap II.  (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3345 z dnia 12 maja 2016 r.)
 15. Uchwała nr XVIII/195/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las.  (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3370 z dnia 16 maja 2016 r.)
 16. Uchwała nr XIX/206/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3806 z dnia 13 czerwca 2016 r.)
 17. Uchwała nr XX/219/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4128 z dnia 29 czerwca 2016 r.)
 18. Uchwała nr XX/220/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4129 z dnia 29 czerwca 2016 r.)
 19. Uchwała nr XX/222/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4130 z dnia 29 czerwca 2016 r.)
 20. Uchwała nr XX/217/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2016 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4146 z dnia 30 czerwca 2016 r.)
 21. Uchwała nr XX/218/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4147 z dnia 30 czerwca 2016 r.) WOJEWODA WIELKOPOLSKI ROZSTRZYGNIĘCIEM NADZORCZYM  Z DNIA 18.07.2016 R. ORZEKŁ NIEWAŻNOŚĆ § 9 UST. 7, § 12 PKT 1, PKT 2, PKT 3, PKT 4, § 15 UST. 2 PKT 1, PKT 2, PKT 3, PKT 4, PKT 6, PKT 7 I UST. 3,  § 16 PKT 2, PKT 3, PKT 4, PKT 5 I UST. 2,  § 18 UST. 2 PKT 1, § 19 ORAZ §  20, § 21 I § 23 ZAŁĄCZNIKA DO UCHWAŁY.
 22. Uchwała nr XX/221/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4148 z dnia 30 czerwca 2016 r.)
 23. Uchwała nr XXII/233/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6098 z dnia 13 października 2016 r.)
 24. Uchwała nr XXII/238/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 września 2016 r.w sprawie nazwy ulicy w Suchym Lesie. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6099 z dnia 13 października 2016 r.)
 25. Uchwała nr XXII/239/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 września 2016 r.w sprawie nazwy ulicy w Suchym Lesie. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6100 z dnia 13 października 2016 r.)
 26. Uchwała nr XXIII/259/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Złotkowo. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6691 z dnia 7 listopada 2016 r.)
 27. Uchwała nr XXIII/253/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nazwy ulicy w Suchym Lesie. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6734 z dnia 8 listopada 2016 r.)
 28. Uchwała nr XXII/226/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chludowo - rejon ulicy Szkolnej. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6981 z dnia 16 listopada 2016 r.)
 29. Uchwała nr XXII/242/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 5 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Golęczewo - Wschód I. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6982 z dnia 16 listopada 2016 r.)
 30. Uchwała nr XXII/243/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 5 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Technologiczny - Północny Wschód w Złotnikach. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6983 z dnia 16 listopada 2016 r.)
 31. Uchwała nr XXII/244/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 5 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6984 z dnia 16 listopada 2016 r.) WOJEWODA WIELKOPOLSKI ROZSTRZYGNIĘCIEM NADZORCZYM  Z DNIA 10.11.2016 R. ORZEKŁ NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY W CZĘŚCI DOT. § 16 PKT 9 LIT. D.
 32. Uchwała nr XXII/234/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 września 2016 r. w sprawie Programu "Karta dużej rodziny". (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7118 z dnia 22 listopada 2016 r.)
 33. Uchwała nr XXIV/269/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta i określenia podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2017. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7677 z dnia 6 grudnia 2016 r.)
 34. Uchwała nr XXIV/270/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7678 z dnia 6 grudnia 2016 r.) REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W POZNANIU UCHWAŁĄ NR 24/1365/2016 Z DNIA 14.12.2016 R. STWIERDZIŁA NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY w części dot. § 1 ust. 1 lit. b oraz § 1 ust. 1 lit. e.
 35. Uchwała nr XXIV/271/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7679 z dnia 6 grudnia 2016 r.)
 36. Uchwała nr XXIV/272/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia od podatku od nieruchomości w roku 2017. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7672 z dnia 6 grudnia 2016 r.)
 37. Uchwała nr XXIV/274/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7673 z dnia 6 grudnia 2016 r.)
 38. Uchwała nr XXIV/278/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7680 z dnia 6 grudnia 2016 r.) REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W POZNANIU UCHWAŁĄ NR 25/1396/2016 Z DNIA 28.12.2016 R. STWIERDZIŁA NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY.
 39. Uchwała nr XXIV/262/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ulicy Bogusławskiego – Północny Wschód. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7884 z dnia 12 grudnia 2016 r.)
 40. Uchwała nr XXIV/263/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 279/3 i 279/6. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7894 z dnia 13 grudnia 2016 r.)
 41. Uchwała nr XXIV/279/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie nazwy ulicy w Suchym Lesie. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7895 z dnia 13 grudnia 2016 r.)
 42. Uchwała nr XXV/286/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8227 z dnia 23 grudnia 2016 r.)
 43. Uchwała nr XXV/287/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8228 z dnia 23 grudnia 2016 r.)
 44. Uchwała nr XXV/288/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8229 z dnia 23 grudnia 2016 r.)
 45. Uchwała nr XXV/294/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8230 z dnia 23 grudnia 2016 r.)
 46. Uchwała nr XXV/289/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu "Karta dużej rodziny". (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 96 z dnia 2 stycznia 2017 r.)
 47. Uchwała nr XXV/291/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 199 z dnia 4 stycznia 2017 r.)
 48. Uchwała nr XXV/298/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Golęczewo - węzeł przesiadkowy. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 269 z dnia 5 stycznia 2017 r.)
 49. Uchwała nr XXIV/268/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2016 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 908 z dnia 31 stycznia 2017 r.)
 50. Uchwała nr XXVI/297/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 913 z dnia 31 stycznia 2017 r.)

Metryka

 • Wprowadzone przez: Dorota Majchrzak
 • Autor wpisu: Dorota Majchrzak
 • Data dodania: 31/01/2017 13:24
 • Autor ostatniej modyfikacji: Dorota Majchrzak
 • Data ostatniej modyfikacji: 31/01/2017 13:24
 • Kategoria: Baza prawa lokalnego
 • Liczba odsłon: 2739
 • Ilość załączników: 0
 • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00 (w godz. 14.00-15.00 chcąc złożyć pismo proszę korzystać z domofonu)