Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 6214236
ostatnia aktualizacja: 23.10.2020 10:51

Uchwały prawa miejscowego rok 2019

 1. Uchwała nr IV/48/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1446 z dnia 8 lutego 2019 r.)
 2. Uchwała nr IV/49/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1447 z dnia 8 lutego 2019 r.)
 3. Uchwała nr IV/50/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1448 z dnia 8 lutego 2019 r.)
 4. Uchwała nr IV/53/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Suchy Las miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1449 z dnia 8 lutego 2019 r.)
 5. Uchwała nr IV/56/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu osiedla Biedrusko. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1414 z dnia 7 lutego 2019 r.)
 6. Uchwała nr IV/57/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Chludowo.(Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1424 z dnia 7 lutego 2019 r.)
 7. Uchwała nr IV/58/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Golęczewo. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1425 z dnia 7 lutego 2019 r.)
 8. Uchwała nr IV/59/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Osiedla Grzybowego. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1426 z dnia 7 lutego 2019 r.)
 9. Uchwała nr IV/60/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu osiedla Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1427 z dnia 7 lutego 2019 r.)
 10. Uchwała nr IV/61/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Zielątkowo. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1428 z dnia 7 lutego 2019 r.)
 11. Uchwała nr IV/62/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Złotkowo. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1429 z dnia 7 lutego 2019 r.)
 12. Uchwała nr IV/63/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu osiedla Złotniki – Osiedle. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1430 z dnia 7 lutego 2019 r.)
 13. Uchwała nr IV/64/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Złotniki – Wieś. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1431 z dnia 7 lutego 2019 r.)
 14. Uchwała nr IV/42/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działki o numerze ewidencyjnym 217/8.(Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1980 z dnia 21 lutego 2019 r.)
 15. Uchwała nr IV/43/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotkowo, rejon ulicy Pawłowickiej – Wschód. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1981 z dnia 21 lutego 2019 r.)
 16. Uchwała nr IV/44/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – obszar pomiędzy ulicami Leśną, Bogusławskiego i Strażacką. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1982 z dnia 21 lutego 2019 r.)
 17. Uchwała nr IV/45/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – obszar pomiędzy ulicami Jagodową, Szkółkarską i Stefańskiego. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1983 z dnia 21 lutego 2019 r.)
 18. Uchwała nr IV/54/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1984 z dnia 21 lutego 2019 r.)
 19. Uchwała nr V/72/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Suchy Las na lata 2016-2020. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2460 z dnia 5 marca 2019 r.)
 20. Uchwała nr V/74/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Golęczewo. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2461 z dnia 5 marca 2019 r.)
 21. Uchwała nr V/75/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2462 z dnia 5 marca 2019 r.)
 22. Uchwała nr V/78/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2463 z dnia 5 marca 2019 r.)
 23. Uchwała nr V/76/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nazwy ronda w Biedrusku. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2473 z dnia 5 marca 2019 r.)
 24. Uchwała nr V/66/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – Cmentarz. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2492 z dnia 5 marca 2019 r.)
 25. Uchwała nr V/73/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchy Las w 2019 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2479 z dnia 5 marca 2019 r.)
 26. Uchwała nr V/69/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2019 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3010 z dnia 19 marca 2019 r.)
 27. Uchwała nr VI/90/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zamkniętego, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 1, 459 i 472 w obrębie geodezyjnym Biedrusko. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3564 z dnia 5 kwietnia 2019 r.)
 28. Uchwała nr VI/81/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie opłaty reklamowej. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3652 z dnia 8 kwietnia 2019 r.)
 29. Uchwała nr VI/98/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu osiedla Biedrusko. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3654 z dnia 8 kwietnia 2019 r.)
 30. Uchwała nr VI/94/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3653 z dnia 8 kwietnia 2019 r.)
 31. Uchwała nr VI/97/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie  Programu "Karta dużej rodziny". (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3700 z dnia 9 kwietnia 2019 r.)
 32. Uchwała nr VI/84/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2019 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4251 z dnia 24 kwietnia 2019 r.)
 33. Uchwała nr VII/101/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2019 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5753 z dnia 11 czerwca 2019 r.)
 34. Uchwała nr VIII/107/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2019 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5759 z dnia 11 czerwca 2019 r.)
 35. Uchwała nr IX/117/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 13 czerwca 2019 r.  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchy Las oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6072 z dnia 26 czerwca 2019 r.)
 36. Uchwała nr IX/118/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6073 z dnia 26 czerwca 2019 r.)
 37. Uchwała nr IX/119/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nazwy ulicy w Złotnikach i Jelonku. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6074 z dnia 26 czerwca 2019 r.)
 38. Uchwała nr IX/121/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6075 z dnia 26 czerwca 2019 r.)
 39. Uchwała nr IX/116/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2019 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8056 z dnia 30 września 2019 r.)
 40. Uchwała nr X/125/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ulicy Diamentowej II. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8057 z dnia 30 września 2019 r.)
 41. Uchwała nr X/136/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania i dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8058 z dnia 30 września 2019 r.)
 42. Uchwała nr X/137/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia  szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi opiekuńcze  i   specjalistyczne  usługi  opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  oraz  szczegółowych  zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8059 z dnia 30 września 2019 r.)
 43. Uchwała nr X/126/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Promienistej, Borówkowej i Powstańców Wielkopolskich.(Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8080 z dnia 30 września 2019 r.)
 44. Uchwała nr XI/142/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XLIX/571/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8202 z dnia 2 października 2019 r.)
 45. Uchwała nr XI/152/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8203 z dnia 2 października 2019 r.)
 46. Uchwała nr X/129/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2019 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8242 z dnia 2 października 2019 r.)
 47. Uchwała nr XI/141/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko - Centrum. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8261 z dnia 3 października 2019 r.)
 48. Uchwała nr XI/140/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Jagodowej i Rolnej II – część II. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8631 z dnia 14 października 2019 r.)
 49. Uchwała nr XII/159/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 października 2019 r. w sprawie w sprawie nazwy ulicy w Golęczewie. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 9500 z dnia 12 listopada 2019 r.)
 50. Uchwała nr XII/160/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nazwy ulicy w Zielątkowie. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 9501 z dnia 12 listopada 2019 r.)
 51. Uchwała nr XII/161/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Statutu Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 9502 z dnia 12 listopada 2019 r.)
 52. Uchwała nr XIII/168/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 10633 z dnia 10 grudnia 2019 r.)
 53. Uchwała nr XIII/169/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 10634 z dnia 10 grudnia 2019 r.)
 54. Uchwała nr XIII/170/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta i określenia podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2020. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 10635 z dnia 10 grudnia 2019 r.)
 55. Uchwała nr XIII/172/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 10636 z dnia 10 grudnia 2019 r.) 
 56. Uchwała nr XIII/177/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 10637 z dnia 10 grudnia 2019 r.
 57. Uchwała nr XIII/178/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia  szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi opiekuńcze  i   specjalistyczne  usługi  opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  oraz  szczegółowych  zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 10638 z dnia 10 grudnia 2019 r.) 
 58. Uchwała nr XIII/163/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotnikach na terenie działek o numerach ewidencyjnych 276/10 i 276/11. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 10957 z dnia 17 grudnia 2019 r.) 
 59. Uchwała nr XIII/176/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej – świetlic wiejskich, osiedlowych i Domu Osiedlowego. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 10943 z dnia 17 grudnia 2019 r.) 
 60. Uchwała nr XIII/179/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 10944 z dnia 17 grudnia 2019 r.) 
 61. Uchwała nr XII/155/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2019 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 11233 z dnia 23 grudnia 2019 r.) 
 62. Uchwała nr XIII/167/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2019 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 11245 z dnia 23 grudnia 2019 r.
 63. Uchwała nr XIV/184/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Suchy Las na rok szkolny 2019/2020. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 11433 z dnia 30 grudnia 2019 r.) 
 64. Uchwała nr XIV/182/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 643 z dnia 15 stycznia 2020 r.

Metryka

 • Wprowadzone przez: Joanna Urbaniak
 • Autor wpisu: Rada Gminy Suchy Las
 • Data dodania: 31/01/2020 11:06
 • Autor ostatniej modyfikacji: Dorota Majchrzak
 • Data ostatniej modyfikacji: 31/01/2020 11:06
 • Kategoria: Baza prawa lokalnego
 • Liczba odsłon: 1118
 • Ilość załączników: 0
 • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00 (w godz. 14.00-15.00 chcąc złożyć pismo proszę korzystać z domofonu)