Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 11019317
ostatnia aktualizacja: 17.08.2022 13:41

Uchwały prawa miejscowego rok 2015

 1. Uchwała nr VII/70/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3670 z dnia 8 czerwca 2015 r.)
 2. Uchwała nr VII/71/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3671 z dnia 8 czerwca 2015 r.)
 3. Uchwała nr VI/54/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nazwy ulicy w Złotnikach. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3677 z dnia 9 czerwca 2015 r.) 
 4. Uchwała nr VII/57/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działki o numerze ewidencyjnym 472/42. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3714 z dnia 10 czerwca 2015 r.)
 5. Uchwała nr VII/58/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 27/4. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3719 z dnia 10 czerwca 2015 r.) WOJEWODA WIELKOPOLSKI ROZSTRZYGNIĘCIEM NADZORCZYM  Z DNIA 01.07.2015 R. ORZEKŁ NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY.
 6. Uchwała nr VI/51/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 593/6, 594/5 i części działki o numerze ewidencyjnym 532/9. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3827 z dnia 16 czerwca 2015 r.)
 7. Uchwała nr VII/65/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Suchy Las na rok 2015. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4123 z dnia 1 lipca 2015 r.)
 8. Uchwała nr VIII/78/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Suchy Las na rok 2015. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4124 z dnia 1 lipca 2015 r.)
 9. Uchwała nr IX/85/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 27/4. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5156 z dnia 7 września 2015 r.)
 10. Uchwała nr IX/94/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie podziału gminy Suchy Las na stałe obwody głosowania. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5161 z dnia 7 września 2015 r.)
 11. Uchwała nr IX/100/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nazwy ulicy w Golęczewie. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5162 z dnia 7 września 2015 r.)
 12. Uchwała nr X/107/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, rastauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5859 z dnia 12 października 2015 r.)
 13. Uchwała nr X/108/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5869 z dnia 12 października 2015 r.)
 14. Uchwała nr X/112/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2015 r.. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5870 z dnia 12 października 2015 r.)
 15. Uchwała nr IX/93/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2015 r.. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5897 z dnia 13 października 2015 r.)
 16. Uchwała nr XI/123/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2015 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6707 z dnia 10 listopada 2015 r.)
 17. Uchwała nr XI/124/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6708 z dnia 10 listopada 2015 r.)
 18. Uchwała nr XI/125/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6709 z dnia 10 listopada 2015 r.)
 19. Uchwała nr XI/128/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6710 z dnia 10 listopada 2015 r.)
 20. Uchwała nr XII/132/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8595 z dnia 17 grudnia 2015 r.)
 21. Uchwała nr XII/133/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia od podatku od nieruchomości. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8596 z dnia 17 grudnia 2015 r.)
 22. Uchwała nr XII/134/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta i określenia podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2016. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8597 z dnia 17 grudnia 2015 r.)
 23. Uchwała nr XII/135/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8598 z dnia 17 grudnia 2015 r.)
 24. Uchwała nr XII/136/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8602 z dnia 17 grudnia 2015 r.)
 25. Uchwała nr XII/137/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8603 z dnia 17 grudnia 2015 r.)
 26. Uchwała nr XII/138/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8604 z dnia 17 grudnia 2015 r.)
 27. Uchwała nr XII/139/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8605 z dnia 17 grudnia 2015 r.)
 28. Uchwała nr XII/140/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o gruntach. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8606 z dnia 17 grudnia 2015 r.)
 29. Uchwała nr XII/141/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o lasach. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8607 z dnia 17 grudnia 2015 r.)
 30. Uchwała nr XII/146/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nazwy ulicy w Suchym Lesie. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8724 z dnia 23 grudnia 2015 r.)
 31. Uchwała nr XII/147/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nazwy ulicy w Zielątkowie. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8725 z dnia 23 grudnia 2015 r.)
 32. Uchwała nr XIII/151/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego "Złotkowo". (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8912 z dnia 29 grudnia 2015 r.)
 33. Uchwała nr XIII/159/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8913 z dnia 29 grudnia 2015 r.)
 34. Uchwała nr XIII/161/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu prowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8918 z dnia 29 grudnia 2015 r.)
 35. Uchwała nr XI/119/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2015 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1023 z dnia 2 lutego 2016 r.)
 36. Uchwała nr XII/130/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2015 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1024 z dnia 2 lutego 2016 r.)

Metryka

 • Wprowadzone przez: Dorota Majchrzak
 • Autor wpisu: Dorota Majchrzak
 • Data dodania: 06/02/2018 11:38
 • Autor ostatniej modyfikacji: Dorota Majchrzak
 • Data ostatniej modyfikacji: 06/02/2018 11:38
 • Kategoria: Baza prawa lokalnego
 • Liczba odsłon: 4838
 • Ilość załączników: 0
 • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00 (w godz. 14.00-15.00 chcąc złożyć pismo proszę korzystać z domofonu)