Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 6659214
ostatnia aktualizacja: 14.01.2021 10:15

Uchwały prawa miejscowego rok 2020

 1. Uchwała nr XV/189/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchy Las oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1001 z dnia 27 stycznia 2020 r.
 2. Uchwała nr XV/190/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.  (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1002 z dnia 27 stycznia 2020 r.
 3. Uchwała nr XV/191/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie odpłatnego przyjmowania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1003 z dnia 27 stycznia 2020 r.
 4. Uchwała nr XVI/198/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie w określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2632 z dnia 17 marca 2020 r.)
 5. Uchwała nr XVI/201/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2020 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2633 z dnia 17 marca 2020 r.)
 6. Uchwała nr XVI/207/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nazwy ulicy w Chludowie. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2477 z dnia 16 marca 2020 r.) 
 7. Uchwała nr XVI/208/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nazwy ulicy w Chludowie. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2478 z dnia 16 marca 2020 r.) 
 8. Uchwała nr XVI/210/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchy Las w 2020 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2479 z dnia 16 marca 2020 r.) 
 9. Uchwała nr XVI/211/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu rejestracji i znakowania psów, zachowania względów bezpieczeństwa przez właścicieli i posiadaczy zwierząt domowych oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2480 z dnia 16 marca 2020 r.) 
 10. Uchwała nr XVI/213/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3656 z dnia 28 kwietnia 2020 r.) 
 11. Uchwała nr XVI/214/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr LI/549/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3657 z dnia 28 kwietnia 2020 r.) 
 12. Uchwała nr XVI/212/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz z tytułu rekompensaty, przypadających Gminie Suchy Las lub jej jednostkom organizacyjnym. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3658 z dnia 28 kwietnia 2020 r.)
 13. Uchwała nr XVI/225/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Biedrusko na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych: 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4140 z dnia 13 maja 2020 r.)
 14. Uchwała nr XVIII/228/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na rok 2020. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4300 z dnia 25 maja 2020 r.)
 15. Uchwała nr XIX/232/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, urządzeń streetworkout, torów pumptrack, boisk, terenów rekreacyjnych oraz wybiegów dla psów zlokalizowanych na terenie Gminy Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5060 z dnia 17 czerwca 2020 r.) 
 16. Uchwała nr XIX/234/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Gminy. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5061 z dnia 17 czerwca 2020 r.) 
 17. Uchwała nr XIX/230/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2020 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5059 z dnia 17 czerwca 2020 r.
 18. Uchwała nr XX/240/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5677 z dnia 8 lipca 2020 r.)
 19. Uchwała nr XX/239/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5676 z dnia 8 lipca 2020 r.) 
 20. Uchwała nr XX/238/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5675 z dnia 8 lipca 2020 r.)
 21. Uchwała nr XX/242/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5679 z dnia 8 lipca 2020 r.) 
 22. Uchwała nr XX/241/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5678 z dnia 8 lipca 2020 r.)
 23. Uchwała nr XXI/248/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Suchy Las na rok szkolny 2020/2021. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5880 z dnia 15 lipca 2020 r.
 24. Uchwała nr XXI/250/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych na terenie oraz poza terenem Gminy Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5881 z dnia 15 lipca 2020 r.
 25. Uchwała nr XXII/253/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 3 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6368 z dnia 12 sierpnia 2020 r.)  
 26. Uchwała nr XXIII/258/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6805 z dnia 8 września 2020 r.)  
 27. Uchwała nr XXIII/259/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6806 z dnia 8 września 2020 r.)  
 28. Uchwała nr XXIII/257/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2020 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7046 z dnia 18 września 2020 r.)
 29. Uchwała nr XXIV/268/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nazwy ulicy w Suchym Lesie. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7302 z dnia 1 października 2020 r.)  
 30. Uchwała nr XXIV/264/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2020 rok. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7301 z dnia 1 października 2020 r.)  
 31. Uchwała nr XXV/269/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotnikach na terenie działek o numerach ewidencyjnych 295/12 i 295/13. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8213 z dnia 4 listopada 2020 r.)  
 32. Uchwała nr XXV/272/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2020 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8214 z dnia 4 listopada 2020 r.)
 33. Uchwała nr XXV/278/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8215 z dnia 4 listopada 2020 r.)
 34. Uchwała nr XXV/279/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8216 z dnia 4 listopada 2020 r.)  
 35. Uchwała nr XXV/280/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8217 z dnia 4 listopada 2020 r.) 
 36. Uchwała nr XXV/286/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2020 r. w sprawie nazwy drogi wewnętrznej w Złotnikach. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8218 z dnia 4 listopada 2020 r.)  
 37. Uchwała nr XXV/287/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2020 r. w sprawie nazwy ulicy w Golęczewie. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8219 z dnia 4 listopada 2020 r.)  
 38. Uchwała nr XXV/288/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 8220 z dnia 4 listopada 2020 r.
 39. Uchwała nr XXVI/293/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta i określenia podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2021. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 9179 z dnia 3 grudnia 2020 r.)
 40. Uchwała nr XXVI/297/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Chludowo oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Chludowo. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 9516 z dnia 9 grudnia 2020 r.)
 41. Uchwała nr XXVI/300/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego zlokalizowanego na terenie Gminy Suchy Las. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 9517 z dnia 9 grudnia 2020 r.)
 42. Uchwała nr XXVI/292/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2020 rok. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 9606 z dnia 11 grudnia 2020 r.)
 43. Uchwała nr XXVII/306/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr VI/81/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie opłaty reklamowej. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 9725 z dnia 15 grudnia 2020 r.)
 44. Uchwała nr XXVII/305/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XLIX/571/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 9825 z dnia 15 grudnia 2020 r.)
 45. Uchwała nr XXVII/301/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – fragment obszaru pomiędzy ulicami Szkółkarską i Stefana Stefańskiego. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 10148 z dnia 29 grudnia 2020 r.)
 46. Uchwała nr XXVII/302/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – Północny Zachód. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 10149 z dnia 29 grudnia 2020 r.)
 47. Uchwała nr XXVII/309/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2020 rok. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 10219 z dnia 30 grudnia 2020 r.)

Metryka

 • Wprowadzone przez: Kamila Jankowiak
 • Autor wpisu: Rada Gminy
 • Data dodania: 30/12/2020 10:53
 • Autor ostatniej modyfikacji: Dorota Majchrzak
 • Data ostatniej modyfikacji: 30/12/2020 10:53
 • Kategoria: Baza prawa lokalnego
 • Liczba odsłon: 864
 • Ilość załączników: 0
 • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00 (w godz. 14.00-15.00 chcąc złożyć pismo proszę korzystać z domofonu)