Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 5481796
ostatnia aktualizacja: 05.06.2020 14:05

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr 52/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 2.04.2015 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw związanych z wykonaniem przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomości położonych na terenie gminy Suchy Las

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 51/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Suchy Las

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 50/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 49/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 48/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenia nr 47/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Suchym Lesie

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenia nr 46/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2014.

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 45/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 152/2003 Wójta Gminy Suchy Las dnia 10.10.2003 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 44/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 171/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, lokale zamienne i lokale socjalne w zasobach Gminy Suchy Las, zmienionego zarządzeniem nr 17/2013 Wójta Gminy Suchy Las dnia 23 stycznia 2013 r.

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 43/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie wykonania analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ul. Bogusławskiego-Północny Wschód i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 »»

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

w czasie epidemii koronawirusa:

poniedziałek-czwartek 8-14.30,

piątek 8.00 - 12.30