Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 6244504
ostatnia aktualizacja: 30.10.2020 10:51

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 74/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2016 r.

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 73/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 72/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do, wyłożonego do publicznego wglądu, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchego Lasu, rejon ul. Jagodowej i Rolnej na terenie działek o nr ewid.: 315/1, 315/4, 316/1, 317/1, 317/2, 318/4, 319/6, 319/8, 319/10, 319/11 i części działki o nr ewid. 318/2

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 71/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia drugich rokowań na zbycie nieruchomości położonej w Golęczewie

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 70/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Wprowadzone przez: Aneta Grupińska Czytaj całość

Zarządzenie nr 69/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie wykonania analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - rejon ulic Szkolnej, Nizinnej i Kwiatowej i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 68/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgno

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 67/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 2/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie: przydzielenia pracownikom zaliczek stałych.

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 66/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2016 r.

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 »»

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00 (w godz. 14.00-15.00 chcąc złożyć pismo proszę korzystać z domofonu)