Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 6659192
ostatnia aktualizacja: 14.01.2021 10:15

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr 11/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 44/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację poszczególnych zadań wynikających z ustaleń Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Suchy Las na lata 2018-2021

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 10/2020 Wójt Gminy Suchy Las z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Suchy Las

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las oznaczonej jako działki nr 122/1 i 126 w Złotkowie

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie : obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las oznaczonej jako działki nr 72 i 194 w Biedrusku

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 8.01.2020 w sprawie Regulaminu lokalnego marketingu gospodarczego, edukacji gospodarczej, szkoleń dla mieszkańców gminy Suchy Las prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą, organizacji spotkań i konferencji o charakterze edukacyjno - gospodarczym, działalności w zakresie reklamy i promocji wydawczej i wizualnej służącej rozwojowi Gminy Suchy Las w 2020

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - teren gospodarowania odpadami i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2020

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 02.01.2020 r. w sprawie opłat z tytułu korzystania z obiektów użyteczności publicznej - świetlic wiejskich, osiedlowych i Domu Osiedlowego

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu edukacji informatycznej, doradztwa w zakresie informatyki, utrzymania gminnych obiektów administracyjnych i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie obsługi informatycznej, promocji gminy, utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Gminy Suchy Las, na rok 2020

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 02 stycznia 2020 r. w przedmiocie ustanowienia Regulaminu utrzymania czystości ulic i placów oraz zieleni na terenie Gminy Suchy Las w roku 2020

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 »»

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00 (w godz. 14.00-15.00 chcąc złożyć pismo proszę korzystać z domofonu)