Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 4212792
ostatnia aktualizacja: 14.08.2019 12:36

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie 26a/2015 Wójta Gminy suchy Las z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Suchy Las

Wprowadzone przez: Wójt GminyCzytaj całość

Zarządzenie nr 26/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Gminy Suchy Las projektu uchwały Rady Gminy Suchy Las w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Wprowadzone przez: Wójt GminyCzytaj całość

Zarzadzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Suchy Las w sprawie zmiany regulaminu edukacji informatycznej, doradztwa w zakresie informatyki, utrzymania gminnych obiektów administracyjnych i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie obsługi informatycznej, promocji gminy, utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Gminy suchy Las w latach 2013-2016.

Wprowadzone przez: Wójt GminyCzytaj całość

Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Suchy Las w sprawie upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las

Wprowadzone przez: Wójt GminyCzytaj całość

Zarządzenie nr 23/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Golęczewie

Wprowadzone przez: Wójt GminyCzytaj całość

Zarządzenie nr 22/2015 Wójta Gminy Suchy Las w przedmiocie ustanowienia Regulaminu utrzymania czystości ulic i placów oraz zieleni na terenie Gminy Suchy Las

Wprowadzone przez: Wójt GminyCzytaj całość

Zarządzenie nr 21/2015 Wójta gminy Suchy Las w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Golęczewie na terenie działek o numerach ewidencyjnych:278/1 i 278/3

Wprowadzone przez: Wójt GminyCzytaj całość

Zarządzenie nr 17/2015 Wójta Gminy Suchy Las w sprawie doręczenia podatnikom decyzji Wójta

Wprowadzone przez: Wójt GminyCzytaj całość

Zarządzenie nr 16/2015 Wójta Gminy Suchy Las w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Wprowadzone przez: Wójt GminyCzytaj całość

Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Suchy Las w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Wprowadzone przez: Wójt GminyCzytaj całość

«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 »»

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 15.00

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00