Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 5388083
ostatnia aktualizacja: 26.05.2020 14:36

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do, wyłożonego do publicznego wglądu, projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las.

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wykonania analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - fragment obszaru pomiędzy ulicami Szkółkarską i Stefana Stefańskiego, i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu dofinansowanego ze środków z Unii Europejskiej pod nazwą " Budowa ścieżki rowerowej na ul. Łagiewnickiej w Złotnikach, gmina Suchy Las" - umowa nr RPWP.03.03.03-30-0006/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu dofinansowanego ze środków z Unii Europejskiej pod nazwą "Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gmina Suchy Las" - umowa nr RPWP.05.02.01-30-0003/18-00 współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wykonania analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Biedrusko na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych: 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 5.03.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektorów publicznych szkół podstawowych w Suchym Lesie.

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 4 marca 2019 r. W sprawie ustalenia terminów składania wniosków do projektów uchwał i zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową i / lub Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Suchy Las w roku 2019.

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 4 marca 2019 r. W sprawie procedury przygotowania materiałów do projektów uchwały i zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową i / lub Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Suchy Las

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 4 marca 2019 r. W sprawie procedury przygotowywania i zatwierdzania umów w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 4.03.2019 r. W sprawie: zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2019

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 »»

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 15.00

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00