Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 3317264
ostatnia aktualizacja: 21.09.2018 15:55

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr 82/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wykonania analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Golęczewo-Wschód II i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 81/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnow

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 80/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do, wyłożonego piąty raz do publicznego wglądu, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79, 276/80

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 79/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia terminów składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz przedstawienie rozliczenia wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 78/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgno

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 77/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do, wyłożonego powtórnie do publicznego wglądu, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chludowo - rejon ulicy Szkolnej

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 76/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Złotnikach

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 74/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2016 r.

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 73/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 »»

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 15.00

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00