Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 3540044
ostatnia aktualizacja: 07.12.2018 10:36

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr 35/2015 Wójta Gminy suchy Las z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 34/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 33/2015 Wójta Gminy Suchy Las w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 32/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 4 marca 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy suchy Las na 2015 rok.

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 29/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 28 lutego 2015 roku w sprawie Regulaminu lokalnego marketingu gospodarczego, edukacji gospodarczej, szkoleń dla mieszkańców gminy Suchy Las prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą, organizacji spotkań i konferencji o charakterze edukacyjno-gospodarczym, działalności w zakresie reklamy i promocji wydawniczej i wizualnej służącej rozwojowi Gminy Suchy Las w 2015 roku.

Wprowadzone przez: Wójt GminyCzytaj całość

Zarządzenie nr 31/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej wokół terenu zamkniętego-kompleksu wojskowego K-8637 w obrębie geodezyjnym Biedrusko

Wprowadzone przez: Wójt GminyCzytaj całość

Zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Suchy Las w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Biedrusku

Wprowadzone przez: Wójt GminyCzytaj całość

Zarządzenie nr 28/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 16 lutego 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2015 rok.

Wprowadzone przez: Wójt GminyCzytaj całość

Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu dwóch ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz nauki, edukacji, oświaty

Wprowadzone przez: Wójt GminyCzytaj całość

Zarządzenie 26a/2015 Wójta Gminy suchy Las z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Suchy Las

Wprowadzone przez: Wójt GminyCzytaj całość

«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 »»

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 15.00

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00