Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 3382054
ostatnia aktualizacja: 12.10.2018 11:03

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Suchy Las w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Wprowadzone przez: Wójt GminyCzytaj całość

Zarządzenie nr 13/2015 Wójta Gminy Suchy Las w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Wprowadzone przez: Wójt GminyCzytaj całość

Zarządzenie nr 12/2015 Wójta Gminy Suchy Las w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

Wprowadzone przez: Wójt GminyCzytaj całość

Zarządzenie nr 11a/2015 Wójta Gminy Suchy Las w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Suchy Las

Wprowadzone przez: Wójt GminyCzytaj całość

Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Suchy Las w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparacie finansowe realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchy Las w 2015 roku.

Wprowadzone przez: Wójt GminyCzytaj całość

Zarządzenie nr 10/2015 Wójta Gminy Suchy Las w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Dni Gminy Suchy Las 2015

Wprowadzone przez: Wójt GminyCzytaj całość

Zarządzenie nr 9/2015 Wójta Gminy suchy Las w sprawie przydzielenia pracownikom zaliczek stałych

Wprowadzone przez: Wójt GminyCzytaj całość

Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Suchy Las w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Suchym Lesie

Wprowadzone przez: Wójt GminyCzytaj całość

Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Suchy Las w sprawie Regulaminu lokalnego marketingu gospodarczego, edukacji gospodarczej, szkoleń dla mieszkańców gminy Suchy Las prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą, organizacji spotkań i konferencji o charakterze edukacyjno -gospodarczym, działalności w zakresie reklamy i promocji wydawniczej i wizualizacji służącej rozwojowi Gminy suchy Las w 2015 r.

Wprowadzone przez: Wójt GminyCzytaj całość

Zarządzenie nr 6/2015 Wójta Gminy Suchy Las w sprawie przyznania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Wprowadzone przez: Wójt GminyCzytaj całość

«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 »»

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 15.00

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00