Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 3126127
ostatnia aktualizacja: 20.07.2018 11:29

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr 103/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80.

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

Zarządzenie nr 102/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Biedrusko, stanowiącej działkę nr 40/5.

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

Zarządzenie nr 101/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego.

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

Zarządzenie nr 100/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielania stypendium motywacyjnego za najlepsze wyniki w nauce i wzorowe zachowanie dla absolwentów gminnych szkół podstawowych i gimnazjów pod nazwą

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

Zarządzenie nr 99/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Suchy Las przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 19 czerwca 2015 roku w przedmiocie ustanowienia Regulaminu utrzymania czystości ulic i placów oraz zieleni na terenie Gminy Suchy Las w roku 2015.

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

Zarządzenie nr 97/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 19 czerwca 2015 roku zmieniające uchwałę nr III/20/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2015-2019.

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

Zarządzenie nr 96/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2016.

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

Zarządzenie nr 95/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie wykonania analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - rejon ulic Młodzieżowej i Modrakowej i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

Zarządzenie nr 94/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonych w Suchym Lesie, stanowiących działki 1060/27,1060/29.

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 »»

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 15.00

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00