Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 6070813
ostatnia aktualizacja: 25.09.2020 10:22

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr 48/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 28 marca 2019 r. W sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2018.

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 50/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie raportu o stanie gminy

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019-2029

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 46/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 27.03.2019 r. w sprawie : zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 45/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie i najem.

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację poszczególnych zadań wynikających z ustaleń Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Suchy Las na lata 2018-2021.

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 43/2019 Wójta Gminy Suchy z dnia 13.03.2019 r. w sprawie składu komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektorów publicznych szkół podstawowych w Suchym Lesie.

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do, wyłożonego do publicznego wglądu, projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las.

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wykonania analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - fragment obszaru pomiędzy ulicami Szkółkarską i Stefana Stefańskiego, i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 »»

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00