Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 3822968
ostatnia aktualizacja: 18.03.2019 16:55

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr 46/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Jelonku przy ulicy Sosnowej, stanowiącej działkę nr 267/4

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 45/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego.

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora OPS w Suchym Lesie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego.

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 43a/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31 marca 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2016 r.

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 42/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia godzin funkcjonowania Urzędu Gminy Suchy Las

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 43/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2015.

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 41/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do, wyłożonego czwarty raz do publicznego wglądu, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 40/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsprcie finansowe realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęg

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 39/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Suchy Las o charakterze pożytku publicznego w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 38/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Suchy Las o charakterze pożytku publicznego w 2016 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 »»

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 15.00

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00