Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 5481694
ostatnia aktualizacja: 05.06.2020 14:05

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr 42/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie wykonania analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ul. Diamentowej 11 i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 41/2015 Wójta Gminy Suchy Las w sprawie wykonania analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Technologiczny-Północny Wschód w Złotnikach i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań studium

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 40/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 18 marca 2015 roku zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Suchy Las nr 189/2014 z dnia 15 września 2014 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Suchym Lesie.

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 39/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 38/2015 Wójta Gminy suchy Las z dnia 12 marca 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2015 rok.

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 37/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zmiany regulaminu edukacji informatycznej, doradztwa w zakresie informatyki, utrzymania gminnych obiektów administracyjnych i urządzeń użytecznosci publicznej w zakresie obsługi teleinformatycznej, promocji gminy, utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Gminy Suchy Las w latach 2013-2016

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 36/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie odwołania i powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Suchy Las

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 35/2015 Wójta Gminy suchy Las z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 34/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

Zarządzenie nr 33/2015 Wójta Gminy Suchy Las w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

Wprowadzone przez: Joanna UrbaniakCzytaj całość

«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 »»

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

w czasie epidemii koronawirusa:

poniedziałek-czwartek 8-14.30,

piątek 8.00 - 12.30