Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 5479393
ostatnia aktualizacja: 05.06.2020 14:05

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr 78/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgno

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 77/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do, wyłożonego powtórnie do publicznego wglądu, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chludowo - rejon ulicy Szkolnej

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 76/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Złotnikach

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 74/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2016 r.

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 73/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 72/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do, wyłożonego do publicznego wglądu, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchego Lasu, rejon ul. Jagodowej i Rolnej na terenie działek o nr ewid.: 315/1, 315/4, 316/1, 317/1, 317/2, 318/4, 319/6, 319/8, 319/10, 319/11 i części działki o nr ewid. 318/2

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 71/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia drugich rokowań na zbycie nieruchomości położonej w Golęczewie

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 70/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Wprowadzone przez: Aneta Grupińska Czytaj całość

Zarządzenie nr 69/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie wykonania analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - rejon ulic Szkolnej, Nizinnej i Kwiatowej i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 »»

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

w czasie epidemii koronawirusa:

poniedziałek-czwartek 8-14.30,

piątek 8.00 - 12.30