Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 5616641
ostatnia aktualizacja: 08.07.2020 08:35

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr 61/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie sposobu określenia proporcji dla celów prowadzenia rozliczeń VAT w Urzędzie Gminy Suchy Las.

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 60/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgn

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 59/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 58/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie rozwiązania zespołu zadaniowego

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 57/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 55/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do, wyłożonego piąty raz do publicznego wglądu, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Golęczewo-Wschód I

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 56/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły/ placówki oświatowej

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 55/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do, wyłożonego piąty raz do publicznego wglądu, projektu miejscowego planu zagpspodarowania przestrzennego Golęczewo-Wschód I

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 54/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Gminy Suchy Las o chatakterze pożytku publicznego w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku oraz nauki, edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 53/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 52/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 138/2014 z dnia 17.06.2014 r. w sprawie określenia rocznych stawek amortyzacyjnych

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 »»

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-czwartek 10.00-17.00,

piątek 8.00 - 15.00