Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 3545322
ostatnia aktualizacja: 11.12.2018 12:54

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr 109/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30 czerwca 2015 roku w przedmiocie ustanowienia Regulaminu utrzymania czystości ulic i placów oraz zieleni na terenie Gminy Suchy Las w roku 2015.

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

Zarządzenie nr 108/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las dla terenów w miejscowościach: Suchy Las, Złotkowo i Chludowo.

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

Zarządzenie nr 107/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotkowo, rejon ulicy Pawłowickiej - Wschód.

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

Zarządzenie nr 106/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30 czerwca 2015 roku w przedmiocie ustanowienia Regulaminu utrzymania czystości ulic i placów oraz zieleni na terenie Gminy Suchy Las w roku 2015.

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

Zarządzenie nr 105/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

Zarządzenie nr 104/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Suchy Las.

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

Zarządzenie nr 103/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80.

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

Zarządzenie nr 102/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Biedrusko, stanowiącej działkę nr 40/5.

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

Zarządzenie nr 101/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego.

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

Zarządzenie nr 100/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielania stypendium motywacyjnego za najlepsze wyniki w nauce i wzorowe zachowanie dla absolwentów gminnych szkół podstawowych i gimnazjów pod nazwą

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 »»

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 15.00

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00