Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 4777461
ostatnia aktualizacja: 17.01.2020 08:12

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr 30/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do, wyłożonego do publicznego wglądu, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - Składowisko odpadów.

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do, wyłożonego do publicznego wglądu, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chludowo - rejon ulicy Szkolnej

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 28/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu edukacji informatycznej, doradztwa w zakresie informatyki, utrzymania gminnych obiektów administracyjnych i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie obsługi informatycznej, promocji gminy, utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Gminy Suchy Las w latach 2013-2016.

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 26/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Suchy Las o charakterze pożytku publicznego w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 25/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie wykonania analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko - Kościół i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu rokowań na sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 3,1882 ha położonych w Golęczewie.

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 11 lutego 2016 roku w przedmiocie ustanowienia Regulaminu utrzymania czystości ulic i placów oraz zieleni na terenie Gminy Suchy Las w roku 2016

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie zasad prowadzenia ewidencji nieruchomości przyjmowanych na stan mienia komunalnego Gminy Suchy Las

Wprowadzone przez: Aneta GrupińskaCzytaj całość

«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 »»

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 15.00

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00