Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 6214263
ostatnia aktualizacja: 23.10.2020 10:51

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr 111/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Suchym Lesie.

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

Zarządzenie nr 110/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

Zarządzenie nr 109/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30 czerwca 2015 roku w przedmiocie ustanowienia Regulaminu utrzymania czystości ulic i placów oraz zieleni na terenie Gminy Suchy Las w roku 2015.

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

Zarządzenie nr 108/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las dla terenów w miejscowościach: Suchy Las, Złotkowo i Chludowo.

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

Zarządzenie nr 107/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotkowo, rejon ulicy Pawłowickiej - Wschód.

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

Zarządzenie nr 106/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30 czerwca 2015 roku w przedmiocie ustanowienia Regulaminu utrzymania czystości ulic i placów oraz zieleni na terenie Gminy Suchy Las w roku 2015.

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

Zarządzenie nr 105/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

Zarządzenie nr 104/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Suchy Las.

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

Zarządzenie nr 103/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80.

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

Zarządzenie nr 102/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Biedrusko, stanowiącej działkę nr 40/5.

Wprowadzone przez: Anna WielandCzytaj całość

«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 »»

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00 (w godz. 14.00-15.00 chcąc złożyć pismo proszę korzystać z domofonu)