Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej Suchy Las
Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

data rozpoczęcia działania systemu: 01.06.2015
ilość odwiedzin strony: 6659159
ostatnia aktualizacja: 14.01.2021 10:15

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację poszczególnych zadań wynikających z ustaleń Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Suchy Las na lata 2018-2021.

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 43/2019 Wójta Gminy Suchy z dnia 13.03.2019 r. w sprawie składu komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektorów publicznych szkół podstawowych w Suchym Lesie.

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wykonania analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - fragment obszaru pomiędzy ulicami Szkółkarską i Stefana Stefańskiego, i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do, wyłożonego do publicznego wglądu, projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las.

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu dofinansowanego ze środków z Unii Europejskiej pod nazwą "Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gmina Suchy Las" - umowa nr RPWP.05.02.01-30-0003/18-00 współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu dofinansowanego ze środków z Unii Europejskiej pod nazwą " Budowa ścieżki rowerowej na ul. Łagiewnickiej w Złotnikach, gmina Suchy Las" - umowa nr RPWP.03.03.03-30-0006/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wykonania analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Biedrusko na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych: 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 5.03.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektorów publicznych szkół podstawowych w Suchym Lesie.

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 4 marca 2019 r. W sprawie ustalenia terminów składania wniosków do projektów uchwał i zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową i / lub Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Suchy Las w roku 2019.

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 4 marca 2019 r. W sprawie procedury przygotowania materiałów do projektów uchwały i zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową i / lub Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Suchy Las

Wprowadzone przez: Katarzyna NowakCzytaj całość

«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 »»

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

www.suchylas.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 10.00 - 17.00,

wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Biuro Obsługi Interesanta (przyjmowanie podań)

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.00 (w godz. 14.00-15.00 chcąc złożyć pismo proszę korzystać z domofonu)